Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر عدم اطمینان مالیات ها بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی ایران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

مهر و آبان 1385 - شماره 75 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 171 تا 196)

کلیدواژه ها : اشتغال ،مالیات ،عدم اطمینان ،بخش‌های عمدة اقتصادی ،روش GARCH

کلید واژه های ماشینی : بخش کشاورزی ،عدم اطمینان ،اشتغال بخش کشاورزی ،اشتغال در بخش کشاورزی ،عدم اطمینان مالیات‌ها ،بخش صنعت ،مالیات بر اشتغال بخش ،سیاست‌های مالی ،عدم اطمینان سیاست‌های مالی ،سیاست‌های مالی بر اشتغال ،اشتغال بخش ،مالیات‌ها بر اشتغال ،اشتغال در بخش صنعت ،اشتغال در بخش خدمات ،اشتغال بخش صنعت ،اطمینان حاصل از نوسانات ،اشتغال در بخش ،سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ،رشد اشتغال در بخش ،بخش خصوصی ،نوسانات مالیات‌ها ،بخش خدمات ،اشتغال بخش خدمات ،اشتغال کل ،بررسی اثر سیاست‌های مالی ،سرمایه‌گذاری دولت در بخش ،اقتصادی ایران ،سرمایه‌گذاری دولت ،کاهش اشتغال در بخش ،سرمایه‌گذاری خصوصی

مقالة حاضر، به بررسی عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت می‌پردازد. به این منظور، ابتدا خلاصه‌ای از مبانی نظری مربوط به موضوع بیان می‌شود و سپس روند متغیرهای مهم موجود در این تحقیق در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، الگویی بر اساس مدل‌های استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور برای بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت، ترسیم می‌شود. نا اطمینانی حاصل از نوسانات مالیات‌ها، بر اساس روش GARCH اندازه‌گیری شده و اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، با روش OLS تخمین زده شده است. بر طبق نتایج به‌دست آمده، تاثیر عدم اطمینان سیاست‌های مالی-بعد مالیاتی سیاست‌های مالی-بر بخش صنعت، خدمات و بخش کشاورزی، منفی است. طبقه‌بندی JEL:H39, E62, E24, D89, C59 .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.