Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مدل علّی ویژگی های شخصیتی، جهت گیری های انگیزشی و راهبردهای شناختی یادگیری

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 49 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 79 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : استفاده از راهبردهای یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،راهبردهای شناختی ،راهبردهای شناختی یادگیری ،استفاده از راهبردهای شناختی ،انگیزشی ،راهبردهای یادگیری از پرسش‌نامه ،عامل گشودگی در تجربه ،انگیزشی و راهبردهای شناختی ،جهت‌گیری‌های انگیزشی ،گشودگی در تجربه ،پرسش‌نامه‌ی راهبردهای انگیزشی ،جهت‌گیری عملکردی بر استفاده ،عامل بزرگ شخصیت ،وظیفه‌مداری ،جهت‌گیری یادگیری ،بررسی مدل ،ویژگی‌های شخصیتی ،درصد واریانس کل ،بررسی مدل علی ویژگی‌های شخصیتی ،یادگیری در دانش‌آموزان ،جهت‌گیری انگیزشی ،راهبردهای یادگیری در دانش‌آموزان ،گویه‌های ،مطالعه‌ی جهت‌گیری انگیزشی ،یادگیری از پرسش‌نامه‌ی ،جهت‌گیری یادگیری و جهت‌گیری ،یادگیری بر راهبردهای یادگیری ،راهبردهای خودتنظیمی یادگیری ،اثرات مستقیم جهت‌گیری‌های یادگیری

هدف این پژوهش بررسی مدل علی ویژگی های شخصیتی، جهت گیری های انگیزشی و استفاده از راهبردهای شناختی یادگیری در دانش آموزان است. برای دستیابی به این هدف 270 دانش آموز دختر و پسر مقطع سوم راهنمایی مدارس شیراز از راه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای مطالعه ابعاد شخصیتی، از پرسش نامه، پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان استفاده شد. این ابزار به وسیله والدین برای دانش آموزان تکمیل گردید. برای مطالعه جهت گیری انگیزشی و استفاده از راهبردهای یادگیری از پرسش نامه انگیزش مدرسه (SMQ) و بخش راهبردهای خود تنظیمی یادگیری پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) استفاده شد. روایی و پایایی این ابزارها از راه تحلیل عاملی و آلفای کرانباخ احتساب شده است. به منظور برررسی مدل علی مورد نظر این پژوهش از تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، عامل وظیفه مداری افزون بر اثر مستقیم بر راهبردهای شناختی یادگیری، دارای گونه ای اثر غیرمستقیم از راه متغیر جهت گیری یادگیری و جهت گیری عملکردی بر استفاده از راهبردهای شناختی یادگیری است. در مجموع نتایج این تحلیل از نقش واسطه ای جهت گیری های انگیزشی برای ویژگی های شخصیتی و استفاده از راهبردهای شناختی یادگیری حمایت می کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.