Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد و فاقد پدر در مدارس ابتدایی اهواز

نویسنده:

(18 صفحه - از 43 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر شاهد ،دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس شاهد ،مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر ،دانش‌آموزان ،مدارس ،پدر مدارس عادی ،دانش‌آموزان واجد پدر مدارس ،معدل تحصیلی دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس ،دانش‌آموزان فاقد پدر مدارس ،اهواز ،شاهد ،دانش‌آموزان پسر غیرشاهد مدارس شاهد ،دانش‌آموزان شاهد مدارس شاهد ،دانش‌آموزان پسر شاهد با دانش‌آموزان ،عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ،عملکرد تحصیلی ،پسر شاهد با دانش‌آموزان پسر ،مادران دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس شاهد ،عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاهد مدارس ،دانش‌آموزان پسر فاقد پدر مدارس ،عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس ،شاهد مدارس شاهد ،مدارس ابتدایی اهواز ،دانش‌آموزان پسر ،پدران دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس شاهد ،پدر مدارس عادی عملکرد ،پدر مدارس عادی تفاوت ،مدارس عادی تفاوت معنی‌داری ،مدارس عادی عملکرد تحصیلی ،دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس شاهد نسبت

خلاصه ماشینی:

"مقایسهء میانگین و انحراف معیار نمرات دروس مختلف پایه‌های اول تا پنجم ابتدایی‌ و تحلیل واریانس عاملی عملکرد تحصیلی نشان می‌دهد که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان‌ غیرشاهد مدارس شاهد بهتر از دانش‌آموزان فاقد پدر و دانش‌آموزان واجد پدر مدارس‌ عادی می‌باشد و بدین ترتیب فرضیه‌های پنجم و ششم تأیید گردیدند. همچنین،این یافته که بین معدل تحصیلی‌ این دانش‌آموزان و دانش‌آموزان شاهد مدارس شاهد و دانش‌آموزان واجد پدر مدارس‌ عادی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد،با فرضیه‌های شماره 1،4 و 5 این تحقیق مبنی بر اینکه این دانش‌آموزان از نظر عملکرد تحصیلی ضعیف‌تر از سه گروه دیگر جامعه تحقیق‌ هستند،انطباق دارد(به نتایج تحقیق استتلر،1959 مراجعه شود). جدول شماره 1 میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 2 میانگین و انحراف معیا معدلهای تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 3 خلاصه نتایج تحلیل واریانس عاملی مربوط به عملکرد تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 4 خلاصه نتایج آزمونهای توکی مربوط به تحلیل واریانس عاملی‌ عملکرد تحصیلی گروههای مختلف (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 5 ضریب همبستگی بین معدل پایه‌های مختلف تحصیلی و طول مدت شهادت یا فوت پدر در دانش‌آموزان شاهد مدارس شاهد و فاقد پدر مدارس عادی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 1 نمودار ستونی میانگین معدل پایه‌های تحصیلی گروههای مختلف (به تصویر صفحه مراجعه شود) پانویس‌ها (1)- Bowlby (2)- Meerloo (3)- Sullivan (4)- Crescimbein (5)- Parish (6)- Taylor (7)- Hetherington (8)- Parke (9)- Stetler (10)- Sutherland (11)- Chapman (12)- Oshman (13)- Manosewits (14)- Dostal (15)- Santrock (16)- Blanchard (17)- Biller (18)- Bain (19)- Boersma (20)- Gregory (21)- Smith (22)- Nelsen (23)- Mccubbin (24)- Collins (25)- Herzog (26)- Cortes (27)- Fleming (28)- Sudia (29)-هدف از این شرط که دانش‌آموزان غیرشاهد از کلاس اول تا مقاطع کنونی را در مدارس شاهد درس خوانده‌ باشند این بود که تأثیر متغیر مدارس شاهد را که دربرگیرنده امکانات ویژه‌ای نسبت به مدارس عادی می‌باشند،در مقایسه‌ با دانش‌آموزان واجد پدر مدارس عادی مورد بررسی قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.