Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تابع تقاضای بیمه آتش سوزی

نویسنده: ؛

بهار 1384 - شماره 77 (28 صفحه - از 123 تا 150)

کلیدواژه ها : بیمهء آتش‌سوزی ،تابع تقاضا ،مدل اقتصادسنجی ،کشش قیمتی

کلید واژه های ماشینی : بیمهء آتش‌سوزی ،تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ،بیمهء آتش‌سوزی در ایران ،تقاضای بیمه ،تقاضای بیمه آتش‌سوزی ،مقدار تقاضای بیمهء آتش‌سوزی بررسی ،مقدار تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ،حق بیمه ،نرخ حق بیمه ،بیمهء آتش‌سوزی و عوامل ،تغییرات تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ،تقاضای بیمهء آتش‌سوزی بررسی ،بیمه‌های آتش‌سوزی ،تقاضای بیمهء آتش‌سوزی ارتباط ،حق بیمهء آتش‌سوزی ،بیمه در بخش آتش‌سوزی ،کشش درآمدی ،مقدار نرخ حق بیمه ،آتش‌سوزی به قیمت ثابت ،بخش آتش‌سوزی به قیمت ،نرخ حق بیمهء ،مقدار کشش درآمدی ،رگرسیون در سطح اطمینان ،کالای بیمهء آتش‌سوزی ،حق بیمهء ،سطح اطمینان ،درآمد و تقاضای بیمهء ،مقدار تقاضا ،سری زمانی ،شرکت‌های بیمه

در این مقاله تقاضای بیمهء آتش‌سوزی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده و سپس‌ تابع تقاضای بیمهء آتش‌سوزی در ایران با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی و بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviews طی دورهء زمانی 08-8331 برآورد شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای تقاضای بیمهء آتش‌سوزی در ایران،درآمد،جمعیت و مقدار خسارت پرداختی است.بر اساس‌ نتایج به دست آمده،کشش تقاضای بیمهء آتش‌سوزی به نسبت درآمد،جمعیت و خسارت پرداختی به ترتیب برابر 0/34،0/88 و 0/31 می‌باشد که بیانگر جهت و شدت اثر متغیرهای فوق بر تقاضای بیمهء آتش‌سوزی است.در ضمن چون مقدار کشش درآمدی بین اعداد صفر و یک برآورد شده،بنابراین بیمهء آتش‌سوزی در ایران کالایی ضروری است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.