Skip to main content
فهرست مقالات

«دستوا» در خوزستان، «دستبی» در ری

نویسنده:

(3 صفحه - از 23 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : دستوا، خوزستان، شوشتر، شهر، دستبی، جنوب شهر شوشتر در خوزستان، شهر شوشتر، قزوین، – دستوای خوزستان نزدیک شوشتر، شهر دستوا، دستبی میانه ری و همدان، دشت، همدان، گوی‌های جنوب غربی شهر شوشتر، شهر دستوا در جنوب شوشتر، شاپور، نام شهر جنوبی شوشتر، دستوای خوزستان، نام شهرستان جنوب قزوین، یزد آباد از آبادیهای ری، شهر شوشتر در خوزستان شهری، دشت آباد، کتاب، یزد آباد، بشکل، بهره‌ای دستبی ری، آباد، بهره دستبی همدانی، نام دستوای خوزستان، یزد آباد نام

خلاصه ماشینی: "دلیل این که میگویم شکل فارسی نام «دستبی» از قزوین «دشت به» بوده آنست: آوایی را که ما امروز در خط خود بشکل (ه) ناملفوظ نشان میدهیم عرب زبانان به (الف) مقصوره می گفته و می نوشته اند و این نکته گواه فراوان دارد تا آنجا که من در پیشگفتار کتاب فرهنگ واژه های فارسی در عربی، همین دگرگونی را یکی از قاعده های عوض کردن آواها در دو زبان فارسی و عربی قلمداد کرده ام و خوانندگان این گفتار میتوانند در همان کتاب برای چنین تبدیلی مثالهای بسیاری بیابند. هرچند چنانکه در سخن لسترنج می بینید در برخی کتابها نام دشت به از ری که شارستان آن «یزد آباد» بوده به شکل «دستوا» نوشته شده و از اینجا در آمیختگی هائی پیش آمده است، ولی باید در نظر گرفت که این «دستبی» جز «دستوا» از خوزستان است و «دشت به» نام شهرستان است نه نام شهر و چنانکه گفته شد شارستان آن یزد آباد نام داشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.