Skip to main content

اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

مقاله حاضر به بررسی اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران طی دوره 1338 تا 1380 می‌پردازد.دو فرضیه در این پژوهش مطرح شده، که عبارتند از: 1.کسری بودجه اثر مستقیم بر کسری حساب جاری دارد. 2.نرخ ارز اثر مثبت بر کسری حساب جاری دارد. برای آزمون فرضیه‌های فوق از مدلهای اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری‌ (VECM) و حداقل مربعات معمولی‌ (OLS) استفاده شده است.الگوی‌ VECM در اصل یک الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگیهای هم‌جمعی است، که در آن روابط بلند مدت و کوتاه مدت همراه با هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتایج حاصل نشان می‌دهد، طی سالهای 1380-1338 کسری بودجه و نرخ ارز اثر مستقیم و درآمدهای نفتی اثر منفی بر کسری حساب جاری داشته است.

کلیدواژه ها : ایران ،کسری بودجه ،نرخ ارز ،اقتصاد ،تراز پرداختها ،کسری حساب جاری ،مدل اقتصادسنجی ،مدل VECM

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.