Skip to main content
فهرست مقالات

کسرهای متعارفی نسبت و تناسب

مترجم:

(6 صفحه - از 40 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : کسر، کسرهای متعارفی نسبت و تناسب، مخرج، تقسیم، دانش‌آموزان، تقسیم کسرها، مداد، تقسیمهای کسر متعارفی، تمرین، مخرج کسر، ضرب و تقسیم کسرهای، کفش، مساحت مربع، نسبت، ضرب کسرها، حاصل‌ضرب، نوارهای کاغذی، قسمت، مخرج بنویسند کسر، اندازه، روش، ضرب عددهای، اعداد کسری، عدد صحیح، استفاده از نوارهای کاغذی، کسرهای مساوی، مساحت کل مربع یک‌واحد کاری، قسمتی از مساحت مربع، تمرینهای مربوط به ضرب کسرها، روش تقسیم کسرها

خلاصه ماشینی: "در هر صورت حاصل ضرب عبارت است از قسمتی از نوارها که روی هم قرار می‌گیرند؛مانند شکل 2 (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) روشهای متعدد دیگری نیز برای نوشتن ضرب کسرها از طریق نوارهای کاغذی می‌توان آموخت:ساده‌ترین این روشها عبارت است از اینکه در ضرب دو کسر،صورتها را درهم ضرب‌ می‌کنیم و صورت قرار می‌دهیم و مخرجهای دو کسر را نیز در هم ضرب می‌کنیم و در مخرج می‌نویسیم و حاصل ضرب به‌ دست می‌آید؛مانند: (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) برای ضرب عددهای مخلوط نیز می‌توان از روش بالا استفاده کرد،به شرط آنکه عددهای مخلوط را تجنیس کنیم و به‌ صورت کسر متعارفی(بزرگ‌تر از واحد)بنویسیم. (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) معمولا می‌توان اعداد مخلوط را کسرهای ناخالص(کسر و عدد صحیح)به حساب آورد و در ضربهای دو عدد مخلوط همان‌ روش معمول در ضرب کسرها را به کار برد؛مانند: (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) تمرین:حاصل ضرب کسرهای زیر را حساب کنید: (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) حاصل ضرب هر عدد در عکس آن عدد حاصل ضرب هر عدد در عکس خودش برابر یک است؛ مانند:(به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) در شکل 3 تعدادی از اعداد و عکس آنها نوشته شده است که‌ اگر درهم ضرب شوند،حاصل ضرب برابر یک خواهد بود. مانند شکل 4 (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 4 تقسیم؛استفاده از نوارهای کاغذی روش عمومی تقسیم کردن ابتدایی‌ترین روش تقسیم کسرها عبارت از این است که‌ دانش‌آموزان صورتها را به هم تقسیم کنند و خارج قسمت را در صورت بنویسند و مخرجهای مقسوم و مقسوم علیه را به هم‌ تقسیم کنند و خارج قسمت را در مخرج بنویسند کسر به دست‌ آمده خارج قسمت تقسیم در کسر خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.