Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه گیری کیفیت ارائه خدمات بیمه با استفاده از مدل گسترده کیفیت خدمات (سروکوال): مطالعه موردی شرکت های بیمه آسیا، ایران، البرز، دانا

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 79 علمی-ترویجی (36 صفحه - از 113 تا 148)

کلیدواژه ها : کیفیت ارائه خدمات بیمه ،عرصه رقابت ،رضایت مشتری

کلید واژه های ماشینی : کیفیت خدمات ،ارائه خدمات بیمه ،خدمات بیمه ،انتظارات بیمه‌گذاران از قابلیت ،میانگین انتظارات بیمه‌گذاران ،بیمه‌گذاران ،کیفیت خدمات بیمه ،ارائه خدمات ،شرکت بیمه ،میانگین رضامندی مشتریان موسسات ،میانگین رضامندی مشتریان بیمه ،کیفیت ارائه خدمات ،انتظارات بیمه‌گذاران از کیفیت ،آزمون فرضیه ،بیمه‌گذاران از کیفیت خدمات ،ارزیابی کیفیت خدمات ،مدل گسترده کیفیت خدمات ،قابلیت اطمینان ،ارزیابی کیفیت ،انتظارات بیمه‌گذاران ،میانگین رضامندی مشتریان ،بیمه‌گذاران از قابلیت اطمینان ،بیمه‌گذاران از کیفیت ابعاد ،مدیریت از انتظارات مشتریان ،خدمات شرکت‌های بیمه ،میانگین ادراکات بیمه‌گذاران ،بیمه‌گذاران از کیفیت ،تحقیق اندازه‌گیری مولفه‌های کیفیت خدمات ،انتظارات و ادراکات بیمه‌گذاران ،موسسات بیمه

به دلیل اهمیت کیفیت ارائه خدمات در عرصه رقابت و افزایش روزافزون نقش‌ سازمان‌های خدماتی در عرصه‌های اقتصادی در این تحقیق به موضوع ارزیابی‌ کیفیت خدمات پرداخته شده است.هدف اصلی این تحقیق اندازه‌گیری مولفه‌های‌ کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان در موسسات بیمه ایران،آسیا،البرز و داناست. مسئله اصلی تحقیق این است:آیا خدمات شرکت‌های بیمه توانسته است رضایت‌ مشتریان را تامین و از این طریق موجبات مراجعه مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه‌ در آینده را فراهم کند؟جامعه آماری این تحقیق،مشتریان و متقاضیان بیمه اموال‌ شرکت بیمه ایران در شهر تهران است.مدل سروکوال؛مدلی برای ارزیابی کیفیت‌ خدمات و نتیجه پژوهش پاراسورامان و همکارانش است.الگوی فوق یک ابزار تشخیص است که اگر به صورت مناسب استفاده شود مدیریت را در جهت‌ تشخیص سیستماتیک نقایص کیفیت خدمات،یاری خواهد کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.