Skip to main content
فهرست مقالات

نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی، مالی و اداری شرکت بیمه ایران (استان تهران)

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 80 علمی-ترویجی (28 صفحه - از 95 تا 122)

کلیدواژه ها : نیاز آموزشی ،نیازسنجی آموزشی ،بیمه

کلید واژه های ماشینی : نیازسنجی آموزشی ،نیازسنجی آموزش ،نیازهای آموزشی ،شرکت بیمه ،مشاغل فنی ،نیازهای آموزش ،نیازهای آموزشی کارکنان بیمه ،کارکنان شرکت بیمه ،اداری ،اداری شرکت بیمه ،نیازهای آموزشی کارکنان ،تعیین نیازهای آموزشی ،بیمه ایران در مشاغل ،برنامه‌های آموزشی ،دانش تخصصی ،ایران در مشاغل فنی ،دوره‌های آموزشی ،نیازهای آموزشی در مشاغل ،فرایند نیازسنجی ،نیازهای آموزشی تخصصی ،تحصیلی ،رشته تحصیلی ،دانش عمومی ،نیازسنجی در برنامه‌ریزی ،آموزش کارکنان ،مدرک تحصیلی ،سابقه خدمت ،نیازهای آموزشی عمومی ،مورد نیازهای آموزشی ،متغیرهای تعدیل‌کننده

این مقاله دربارهء نیازسنجی آموزش کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی، مالی و اداری است.ابتدا از طریق مصاحبه با مدیران ستادهای فنی اتوموبیل، آتش‌سوزی،باربری،اشخاص،مسئولیت و مهندسی و مدیران مجتمع‌ها و روسای شعب این شرکت اطلاعاتی در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان به‌ تفکیک عناوین شغلی،پست سازمانی و سابقه خدمت کسب شد.سپس با مشورت مدیر و کارشناسان مرکز آموزش شرکت بیمه ایران و چند استاد مجرب پرسش‌نامه‌ای در زمینه تعیین نیازهای آموزشی به تفکیک نیازهای‌ آموزشی تخصصی و عمومی به منظور دست‌یابی به این هدف‌ها تهیه کردیم: 1.شناسایی نیازهای آموزشی عمومی و تخصصی مشاغل فنی،مالی و اداری؛ 2.تعیین نیازهای آموزشی(عمومی/تخصصی)مشاغل فنی،مالی و اداری؛و 3.آگاهی از دیدگاه نمونه‌های تحقیق در مورد نیازهای آموزشی بر اساس‌ متغیرهای تعدیل‌کننده(سابقه خدمت،مدرک تحصیلی،رشته تحصیلی، جنس).این پرسش‌نامه با آلفای کرانباخ 39 درصد با طیف لیکرت و 83 گویه‌ به عنوان ابزار اندازه‌گیری نیازهای آموزشی کارکنان بیمه ایران مورد استفاده‌ قرار گرفت.تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن‌ را کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی،مالی و اداری تشکیل می‌دهند. این تحقیق با حجم نمونه 051 عضو بررسی شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از برنامه نرم‌افزاری‌ SPSS استفاده به عمل آمد.برای تعیین نیازهای آموزشی‌ ابتدا بر حسب میانگین وزنی بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه طیفی نیازها اولویت‌بندی شدند و سپس به تفکیک،دانش تخصصی در سه طیف(فنی، مالی و اداری)و دانش عمومی در شش طیف(اصول بیمه،زبان انگلیسی، رایانه،ارتباطات،مکاتبات اداری،آمار)طبقه‌بندی شد.همچنین برای آگاهی‌ از دیدگاه نمونه‌های تحقیق در مورد متغیرهای تعدیل‌کننده رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت از آزمون کراسکال والیس و بر حسب متغیر جنس از آزمون یومن ویتنی استفاده به عمل آمد.نتایج حاصل از آزمون‌ بیانگر این موضوع بود که بین دیدگاه نمونه‌های تحقیق بر حسب متغیرهای‌ تعدیل‌کننده تفاوت معناداری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.