Skip to main content
فهرست مقالات

مقالاتی در رابطه با روش های تدریس برگرفته از فهرست مقالات مندرج در فصلنامه تعلیم و تربیت و نشریات عللوم تربیتی از بهار1364 تا زمستان 1377

ISC (7 صفحه - از 134 تا 140)

کلید واژه های ماشینی : تدریس، تربیتی، مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، زمستان، مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت‌معلم، تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم، تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت‌معلم دوره، تابستان، معلم، آموزش، دانشگاه تربیت معلم دوره جدید، علمی، نشریات عللوم تربیتی از بهار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، علوم تربیتی دانشگاه تهران، روش، روان‌شناسی و علوم تربیتی، فصلنامه علمی، اسلامی واحد خوراسگان، دانشگاه تربیت‌معلم دوره جدید، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری، بررسی تأثیر روشهای یادگیری، مقالات مندرج در فصلنامه تعلیم، فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی، تربیت دوره جدید بهار، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم سال

خلاصه ماشینی: "فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان‌ (اصفهان)سال اول شماره 2،زمستان 1378. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد خوراسگان(اصفهان)سال اول شماره 2،زمستان 1378. فصلنامه علمی-پژوهشی مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم‌ دوره جدید،جلد دوم شماره 3 و 4 پاییز و زمستان 1373. فصلنامه علمی-پژوهشی مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم،دورهء جدید،جلد چهارم شماره 1 و 2،بهار و تابستان 1375. فصلنامه علمی-پژوهشی مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم دوره جدید جلد سوم شماره 3 و 4،پاییز و زمستان 1374. فصلنامه‌ علمی-پژوهشی مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم دوره جدید،جلد سوم‌ شماره 3 و 4 پاییز و زمستان 1374. فصلنامه علمی-پژوهشی مؤسسه‌ تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم،دوره جدید سال اول شماره 4-زمستان 1370. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، سال اول شماره 3 بهار 1379. مقایسه زمان حل مسأله بین حالتهای مختلف مسأله و شیوه‌های بیان‌ مسأله در معادلات درجه اول یک مجهولی در بین دانش آموزان سال دوم ریاضی شهر اصفهان فصلنامه‌ علمی-پژوهشی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.