Skip to main content
فهرست مقالات

لغات مصطلح در مسائل و مقررات ثبت اسناد و املاک

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : املاک، ثبت، آگهی، مقررات ثبت‌اسناد و املاک، تحدید حدود املاک، انتشار آگهی تحدیدی، ثبت اراضی مربوط بسازمان مسکن، انتشار آگهی تحدیدی لازم، تنظیم صورت‌مجلس تحدید، انتشار آگهی نوبتی، سازمان مسکن، سازمان مسکن بانتشار آگهی تحدیدی، صدور سند مالکیت، مقررات مربوط بانتشار آگهی تحدیدی، قانون ثبت، تقاضای ثبت آگهی تحدیدی، املاک مشمول تبصره اصلاحی، ماده، صورت‌مجلس مذکور حسب مقررات قانون، آئین‌نامه قانون ثبت، تنظیم صورت‌مجلس مذکور حسب مقررات، ملک، مورد تقاضای ثبت سازمان مسکن، املاک مشمول ماده، اجرای مقررات اصلاحات ارضی، صدور آگهی تحدید، سند مالکیت بنام سازمان مسکن، تحدیدی ملک مورد تقاضای ثبت، قانون افراز و ثبت اراضی، صدور سند مالکیت بنام سازمان

خلاصه ماشینی: "ثانیا اگر بعد از پذیرش تقاضای ثبت آگهی تحدیدی منتشر گردد و صورت‌ مجلس تحدید حدود تنظیم شود و سپس آگهی نوبتی(آنطوریکه در نظریه مزبور آمده)منتشر گردد لازم می‌آید مفاد ماده 66 آئین‌نامه قانون ثبت عمل نشود و چو بلزوم رعایت بعضی از مقررات مربوط به تحدید حدود و عدم لزوم رعایت بعض‌ دیگر در متن ماده مورد نظر تصریح نشده یا باید کلیه مواد قانونی و آئین‌نامه‌ قانون ثبت که مربوط بانتشار آگهی تحدیدی می‌باشد رعایت شود و یا قبول شود که‌ انتشار آگهی تحدیدی لازم نیست،و نظر باینکه بر جواز انتشار آگهی تحدیدی قبل از انتشار آگهی نوبتی و عدم لزوم رعایت مفاد ماده 14 قانون ثبت و سایر مقررات‌ مربوطه نمیتوان با استناد بمتن ماده مذکور استدلال نموده و از طرفی در متن ماده‌ یاد شده مقرر گردیده(که اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در صورتیکه زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلا فاصله سند مالکیت آنرا بنام سازمان مسکن صادر خواهد کرد)میتوان گفت‌ انتشار آگهی تحدید حدود که مقررات خاصی دارد در مورد این قبیل اراضی به‌ نحویکه در نظریه مذکور(قبل از انتشار آگهی نوبتی)آورده شده لزومی ندارد و اداره ثبت بهرطریق مطمئن که بتواند احراز نماید زمین مورد تقاضای ثبت سازمان‌ مسکن داخل در محدوده تحدید شده یا ثبت شده مجاورین نیست مجاز به تنظیم‌ صورت تحدیدی ملک مورد تقاضای ثبت سازمان مسکن با توجه به پرونده‌های‌ ثبتی مجاور است،البته در مواردی که حصول اطمینان منوط به حضور مجاورین‌ و پیاده کردن حدود ملک آنها باشد میتوان بوسیله اخطار و در صورت عدم دست‌ رسمی بآنها با نشر آگهی دعوت نمود،و اگر بخاطر جمله(..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.