Skip to main content
فهرست مقالات

منظومه مانلی و داستان اوراشیما

نویسنده:

(14 صفحه - از 305 تا 318)

کلید واژه های ماشینی : منظومه مانلی و داستان اوراشیما، مانلی، نیما یوشیج، اوراشیما، دریا، شاعر، شعر، منظومه مانلیو داستان اوراشیما، عشق، زیبا، زندگی، ماهی‌گیری، آب، آرمانی، پری دریایی، نیما درزمینۀ شعر داستانی، اندیشه، جهان، سخن، پری اوراشیما در پای، مرگ، عشق پری به اوراشیما، مانلی و پری دریایی، پری پیوسته راه مانلی، اثر، تهران، نومیدی، سیمای انسانی ماهی‌گیر، مانلی ماهی‌گیری، بدو

خلاصه ماشینی: "اما آیا این راه همان راهی نیست کهنیما در جایی دیگر فریاد می‌زند:پس چرا هر کس به راه مننمی‌آید؟(نیما یوشیج 1353:شعر چوک‌چوک) اما راهی دیگر نیز او را به خود می‌خواند،راهی که خیال او را بدانهدایت می‌کند،راهی که با رنج شیدایی همراه است. همانانی که از هجومسنگبارانشان،به بیگانۀ دریایی-معشوق آرمانی و تجلی زیباییهایدرون خود-پناه می‌برد و به زندگی درونی خود دل‌خوش می‌سازد تااز نفس گندگندنای که سزاوار جاروب شدن است در امان بماند،وهمچنانکه از اندیشه‌ها و آرمانهای والای انسانی خود،و عشق و امید وتکاپوی بی‌پایان خود سخن می‌گوید،دیگران را نیز بدین راه بکشاند واز رها دادن سرمایۀ عیش خود با خلق برحذر دارد(همان:ص 27) طرفه آنکه معشوق آرمانی او،جانانۀ دریا،همچنانکه از دنیای پلیدآدمیان جداست،به صفات والای بشری اراسته است و-همچونخالق خود-آرمانگراست. نیما در ضمن مفاهیم عالی و پر تک و تازی که حیات آدمی رابا معنا می‌کند،با شگرد زبانی تازه و ویژۀ خود-که به قول خود او درعین بی‌نظمی نظم دارد2در جای‌جای داستان،دنیایی رنگین و سیال ازتصویرهای بی‌بدیل خلق می‌کند که خود در جایی دیگر و مقالیمی‌بایست مبحثی ویژه را دربر گیرد و در اینجا صرفا اشارتی بدانداریم:او طبیعت را-که پیوسته از نظر او جان دارد و با آدمی سخنمی‌گوید-مطابق با حالات درونی راوی(شاعر)،قهرمان اثر،و یاشاهد خواننده حالت می‌بخشد،همچون صحنه‌ای که دریا بر مانلیشوریده و آرام از کف نهاده،شب با همۀ خندۀ مهتابش بر،او تاریکاست و چشم آسمان ازرق فام بدو وحشتبار گشاده است(نیما یوشیج1352:ص 11). نتیجه در این دو داستان یکی(مانلی)رنج و زیبایی را با هم عجینمی‌یابد،زیستن بر خاک را با آرمان‌های والا تحمل‌پذیر و زیبا،بلشکوهمند می‌بیند و انسان از خود بیگانۀ عصر خود را-که سخت ازاو رمیده است-بشارت عشق و امید و زندگی می‌دهد؛او را به اندیشه،کوشش و پویش و پایداری فرا می‌خواند و حرمت کار و تلاش انسانی را-بی‌اعتنا به نظارگان بیکاره-بدو گوشزد می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.