Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر پیچیدگی

مترجم: ؛

پاییز 1382 - شماره 14 (14 صفحه - از 18 تا 31)

کلیدواژه ها : پیچیدگی ،پیچیدگی ایستا ،پیچیدگی پویا ،خود سازماندهی ،آشوب

کلید واژه های ماشینی : سیستمها ،پیچیدگی ایستا ،نظریة پیچیدگی ،ایستا ،سیستمهای پیچیده ،پیچیده ،سیستم پیچیده ،تکنیکهای جدید ریاضی ،محاسبة پیچیدگی ایستا ،رفتارهای غیر ،جدید ،تکنیکهای کمی ،سیستمهای غیر ،محاسبة پیچیدگی ،اندازه‌گیری پیچیدگی ،روابط ریاضی ،طول زمان ،جدید ریاضی ،روشهای سنتی ،اجزای سیستم ،دیدگاههای جدید ،اجازه دهیم ،مورد مطالعه ،مورد تحلیل ،مورد استفاده ،وجود دارند ،قرار گیرد ،مورد بررسی ،دست می‌دهند

پیچیدگی جهان در تضاد با سادگی قوانین فیزیکی قراردارد. در سالهای اخیر رفتارهای غیر خطی و پویای سیستمها به طور وسیع مطالعه شده است، یعنی رفتارهایی که منجر به پیچیدگی و در نهایت آشوب می شوند. مطالعة این رفتارها، منتهی به وضع قوانین جدیدی در طبیعت نشده ولی باعث شدهاند تا بتوانیم قوانین موجود را عمیقتر درک کنیم. یکی از نکات جالب توجه در پیچیدگی این است که به رغم تصورات پیشین، قوانین ساده میتوانند منجر به بروز رفتارهای بسیار پیچیده شوند. این موضوع میتواند منجر به شناخت عمیقتر عملکرد سیستمها و رفتارهای اجتماعی و سازمانی شود. از همین روست که در حال حاضر اندازهگیری پیچیدگی و راههای کاهش آن در سازمانها و فرآیندهای تصمیم گیری به یکی از مباحث روز تبدیل شده است. همین گستردگی مبحث پیچیدگی باعث شده است که مشارکت تمام علوم نظیر ریاضایت، فیزیک، مکانیک شارهها، شیمی، مدیریت در تحلیل آن اجتناب ناپذیر شود. در مقالة حاضر سعی شده است تا کلیاتی از پیچیدگی و انواع آن ارائه شود و نقش آن در طبیعت و سیستمهای تولیدی مورد مطالعه قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.