Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل گرایش معلمان کارشناسی استان خوزستان به ادامه تحصیل و شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1374 - شماره 7 (16 صفحه - از 123 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : آموزشهای ضمن خدمت ،دوره‌های آموزش ضمن خدمت ،ادامه تحصیل ،گرایش معلمان مقطع کارشناسی استان ،شرکت در دوره‌های آموزش ،استان خوزستان به ادامه ،خوزستان به ادامه تحصیل ،بررسی علل گرایش معلمان ،گرایش معلمان به ادامه ،معلمان به ادامه تحصیل ،ادامه تحصیل و شرکت ،گرایش معلمان ،عوامل مؤثر در گرایش ،آموزش و پرورش ،کارشناسی استان ،آموزش ضمن خدمت استان ،تأمین نیازهای شخصیتی ،ادامه تحصیل در آموزش ،علل گرایش معلمان ،ادامه تحصیل معلمان ،نیازهای شخصیتی و روانی ،مراکز آموزش ضمن خدمت ،ادامه تحصیل معلمان مؤثر ،معلمان دوره کارشناسی ،عوامل مؤثر ،عوامل مؤثر در ادامه ،علل گرایش ،دوره‌های آموزش ،عوامل اقتصادی ،آموزش ضمن خدمت مؤثر

در سالهای اخیر یکی از راههای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در آموزش و پرورش، دوره‌های بلندمدت آموزش ضمن خدمت می‌باشد. بدین منظور هر ساله تعدادی از معلمان برای ادامه تحصیل در مراکز آموزش ضمن خدمت از طریق کنکور پذیرفته می‌شوند. از آنجایی که عده زیادی از معلمان تقاضای ورود به این دوره‌ها را دارند، محقق در تحقیق حاضر به دنبال «بررسی علل گرایش معلمان مقطع کارشناسی استان خوزستان به ادامه تحصیل و شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت در سال 74-73 می‌باشد. محقق در این تحقیق به دنبال اهداف زیر می‌باشد: - مشخص‌کردن عوامل مؤثر در گرایش معلمان مقطع کارشناسی استان خوزستان به ادامه تحصیل و شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت. - ترتیب اولویت هر یک از این عوامل از دیدگاه معلمان. - چگونگی کمک به برنامه‌ریزان آموزش ضمن خدمت برای استفاده مؤثر از این عوامل. بدین منظور چهار فرضیه یا سؤال تحقیق به عنوان عوامل مؤثر در گرایش معلمان مورد بررسی قرار گرفت که به قرار زیر است: عامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، تأمین نیازهای شخصیتی و روانی و نیاز به افزایش مهارتهای حرفه‌ای و تخصصی.روش تحقیق، پیمایشی بوده و بمنظور بررسی نظرات معلمان از پرسشنامه استفاده شده است، جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجو- معلمان دوره کارشناسی است که در سال تحصیلی 74-73 در مراکز آموزش ضمن خدمت استان خورستان مشغول تحصیل بوده‌اند، آنان تعداد 200 نمونه (15 درصد) با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و تصادفی منظم انتخاب شده‌اند. در تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از فراوانی درصد و میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های کای‌اسکوایر، تی، تحلیل واریانس یکطرفه و توکی استفاده شده است. - تمامی فرضیات تحقیق به لحاظ آماری معنی‌دار بوده‌اند. - در این بررسی ترتیب اولویت عوامل مؤثر شامل: نیاز به افزایش مهارتهای حرفه‌ای و تخصصی، تأمین نیازهای شخصیتی و روانی، عوامل اجتماعی- فرهنگی و عوامل اقتصادی می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.