Skip to main content
فهرست مقالات

استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلیدواژه ها :

سرمایه‌گذاری ،بورس اوراق بهادار ،استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری ،استراتژی خرید و نگهداری ،استراتژی فیلتر ،نرخ کمیسیون و فیلتر

کلید واژه های ماشینی : بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات، استراتژی، بازده‌ی، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق، روش فیلتر، قیمت، میانگین بازده‌ی ماهانه روش فیلتر، روش فیلتر بر روش خرید، میانگین بازده‌ی ماهانه روش خرید

امروزه اهمیت توجه به مسائل مالی و به تبع آن اتخاذ تصمیم‌های مناسب در سازمانهای اقتصادی، برکسی پوشیده نیست. حیات آتی و رشد و توسعه این نوع سازمانها تا اندازه زیادی به شیوه تصمیم‌گیری‌های مالی و نحوه حمایت از قیمت سهام آنها در بازار اوراق بهادار بستگی دارد. از این رو، همواره این سوال مطرح است، که چگونه می‌توان به حفظ و ثبات قیمت سهام آنها در بازار بورس کمک نمود؟ هدف از تحقیق حاضر، بررسی استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری به دو روش فیلتر [1]و خرید و نگهداری [2]در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به این که استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری در قالب دو روش مذکور، نرخ‌های بازدهی متفاوتی را ایجاد می‌نمایند، لذا، بررسی راه‌های ایجاد بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران در چهارچوب ارزیابی این نوع استراتژی‌ها میسر می‌گردد. بر این اساس، در این تحقیق سه فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است که عبارتند از: (1) میانگین بازدهی ماهانه روش فیلتر بیشتر از میانگین بازدهی ماهانه روش خرید و نگهداری می‌باشد، (2) ارجحیت انتخاب روش فیلتر بر روش خرید و نگهداری در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران، یکسان نمی‌باشد، (3) کاهش یا افزایش فیلتر انتخابی با بازدهی آن رابطه معکوس دارد. تحقیق حاضر به ترتیب شامل؛ ، مقدمه، بررسی استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استخراج نتایج می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه‌ای بوده که با استفاده از اطلاعات کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع مورد مطالعه، دنبال شده است. در پایان پس از بررسی‌های لازم و آزمون فرضیه‌های تدوین شده، نتایج قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده که به وضوح حاصل مقایسه بین دو نوع استراتژی فیلتر و خرید و نگهداری را هم نشان می‌دهد. ضمنأ در قسمت اخیرالذکر، پیشنهادهای کاربردی برگرفته از نتایج تحقیق هم ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"از این رو، همواره این سوال مطرح است، که چگونه می‌توان به حفظ و ثبات قیمت سهام آنها در بازار بورس کمک نمود؟ هدف از تحقیق حاضر، بررسی استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری به دو روش فیلتر [1]و خرید و نگهداری [2]در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به حجم گسترده اطلاعات، شامل؛ قیمت‌ها و بازده‌های مربوط به کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی شش سال مالی مورد مطالعه، و با عنایت به مدل طراحی‌شده برای محاسبه بازدهی روش‌های فیلتر و خرید و نگهداری، بسته نرم‌افزاری ویژه محاسبات این تحقیق، تهیه گردید. با توجه باینکه، هزینه کمیسیون تنها برای یکبار خرید در ابتدای دوره و یک‌بار فروش در پایان دوره، اتفاق می‌افتد، لذا، این هزینه جزئی بوده و تأثیر چندانی بر بازدهی هر یک از شرکت‌ها و بازدهی کل آنها نخواهد داشت، بطوریکه، میانگین کل بازدهی استراتژی خرید و نگهداری با در نظر گرفتن نرخ کمیسیون معاملات، معادل 804/3 درصد می‌باشد و تقریبا با نرخ میانگین کل محاسبه شده در جدول شماره1 یکسان است. فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه ارجحیت انتخاب روش فیلتر بر روش خرید و نگهداری در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران، یکسان نمی‌باشد، بر‌اساس محاسبات انجام شده در خصوص کلیه صنایع بورس فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، بر طبق بررسی‌های بعمل آمده در این پژوهش، برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره‌های مالی مورد نظر، یعنی 75-1370، می‌توان بیان داشت، روش فیلتر بر روش خرید و نگهداری برتری داشته و از بازدهی بیشتری برخوردار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.