Skip to main content
فهرست مقالات

چگونگی ارزشیابی منافع نهایی مردم از دریای خزر یا برآورد تقاضای کیفیت محیط زیست آبی دریای خزر

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 77 تا 92)

کلیدواژه ها :

منافع نهایی کیفیت محیط زیست ،منحنی تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست آبی ،ارزشیابی مشروط خدمات زیست محیطی ،تمایل نهایی به پرداخت، تمایل نهایی به دریافت

کلید واژه های ماشینی : برآورد تقاضای کیفیت محیط زیست، کیفیت محیط زیست آبی دریا، تقاضای کیفیت محیط زیست آبی، محیط زیست آبی دریای خزر، کیفیت محیط زیست دریای خزر، دریا، منحنی تقاضای کیفیت محیط زیست، کیفیت، اطلاعات، ارزشیابی

هدف اصلی مقاله برآورد تقاضای کیفیت محیط زیست دریای خزر می‌باشد. بدینمنظور از روش ارزیابی مشروط که دارای شالودۀ نظری و عملی قوی می‌باشد به عنوان یک ابزار تحقق این هدف، استفاده شده است. اطلاعات لازم از طریق تکمیل 384 پرسشنامه از تعداد 500 پرسشنامه توزیع شده فراهم گردید و سپس نتایج حاصل از این پرسشنامه‌های تکمیل شده که سازگار با نردبان ارزشیابی کیفیت میشل و واگان هستند بر روی دستگاه محورهای مختصات قرار داده شده‌اند بدین ترتیب که محور افقی گروه‌های گوناگون کیفیتی و محور عمودی مقادیر تمایل نهایی به پرداخت را نشان می‌دهند تا پس از تعمیم نتایج ناشی از نمونه‌ها به کل افراد جامعه آماری که از دریای خزر در بخش ایرانی آن استفاده می‌کنند، منحنی تقاضای کیفیت محیط زیست آبی دریا استخراج گردد.

خلاصه ماشینی:

"اطلاعات لازم از طریق تکمیل 384 پرسشنامه از تعداد 500 پرسشنامه توزیع شده فراهم گردید و سپس نتایج حاصل از این پرسشنامه‌های تکمیل شده که سازگار با نردبان ارزشیابی کیفیت میشل و واگان هستند بر روی دستگاه محورهای مختصات قرار داده شده‌اند بدین ترتیب که محور افقی گروه‌های گوناگون کیفیتی و محور عمودی مقادیر تمایل نهایی به پرداخت را نشان می‌دهند تا پس از تعمیم نتایج ناشی از نمونه‌ها به کل افراد جامعه آماری که از دریای خزر در بخش ایرانی آن استفاده می‌کنند، منحنی تقاضای کیفیت محیط زیست آبی دریا استخراج گردد. این آبها در پله اول قابلیت قایقرانی، در پله دوم قابلیت ماهیگیری دارند و در پله سوم برای شنا مناسب هستند (Desvousges, 1987) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 1 مأخذ: یافته‌های تحقیق 4- ارائه مکانیسم پرداخت برای بهبود یا حفظ کیفیت محیط زیست دریا. (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای آزمون درستی این مطلب که نتایج بدست آمده از نمونه‌ها همواره برای جامعه آماری مورد بررسی صادق می‌باشند یا نه، آزمون فرضیه زیر را انجام می‌دهیم: در این آزمون محاسبه 78/28= نشان می‌دهد که مقدار بدست آمده معنی‌دار می‌باشد، پس فرض0H رد شده و فرض 1H را با اطمینان 99% مبنی براینکه متوسط تمایل نهایی به پرداخت جهت بهبود کیفیت بیشتر از متوسط تمایل نهایی به پرداخت برای حفظ کیفیت است، می‌پذیریم. بدین ترتیب از مجموع تعداد افراد بومی بازدیدکننده از دریای خزر و مسافران غیربومی وارد شده به این دو استان، تعداد کل متقاضیان استفاده کننده از کیفیت‌های مختلف زیست محیطی دریا بدست آمد و سپس از تقسیم این رقم (18696129 نفر) بر تعداد نمونه‌های بررسی شده، مقیاس‌های مورد نظر تعیین گردید که براساس آن منحنی تقاضای (منحنی منافع نهایی) کیفیت دریای خزر برآورد گردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.