Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های صنعتی و خدماتی استان اصفهان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 123 تا 140)

کلیدواژه ها :

تکنولوژی اطلاعات ،سیستم اطلاعات مدیریت ،تناسب تکنولوژی با وظایف ارزیابی استفاده کننده

کلید واژه های ماشینی : سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات، موفقیت سیستم اطلاعات، بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات، ارزیابی موفقیت سیستم‌های اطلاعات، استان اصفهان، سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌های، بررسی موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت، مدیران، ارزیابی

امروزه یکی از سرمایه‌گذارای‌های هزینه‌بر در بخش صنعت و خدمات سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعات مدیریت است که با هدف بهبود عملکرد سازمان و فرد انجام می‌شود. مسلما چنین سرمایه‌گذاری ایجاب می‌نماید تا موفقیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد، لکن از آنجا که دستیابی به معیارهای عینی برای ارزیابی موفقیت سیستم‌های اطلاعات چندان ساده نیست. یکی از شیوه‌های ارزیابی، مدل ارزیابی استفاده‌کنندگاه نسبت به تناسب تکنولوژی با وظایف است که به وسیله گودهیو یکی از اندیشمندان آمریکائی به عنوان شاخص اندازه‌گیری موفقیت سیستم اطلاعات در زمینه استفاده از اطلاعات کمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت پیشنهاد شده‌است. در این مقاله از مدل گودهیو برای بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات از 22 سازمان بزرگ در استان اصفهان که بیش از یکهزار نفر شاغل دارند، هفت سازمان صنعتی و خدماتی شامل مجتمع‌فولاد‌مبارکه، پلی‌اکریل‌ایران، سیمان‌سپاهان، برق‌منطقه‌ای، نیروگاه‌برق‌اصفهان، دانشگاه اصفهان و بیمارستان الزهرا، انتخاب و جمعا یکصدوده پرسشنامه بین استفاده‌کنندگان سیستم‌های اطلاعات مدیریت یعنی مدیران و کارکنان توزیع و از هفتاد پاسخ جمع‌آوری شده، شصت ‌و‌ دو مورد پرسشنامه کامل مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده که نتایج حاکی از آن است که سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌های خدماتی و صنعتی استان اصفهان تقریبا موفق بوده‌است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله از مدل گودهیو برای بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات از 22 سازمان بزرگ در استان اصفهان که بیش از یکهزار نفر شاغل دارند، هفت سازمان صنعتی و خدماتی شامل مجتمع‌فولاد‌مبارکه، پلی‌اکریل‌ایران، سیمان‌سپاهان، برق‌منطقه‌ای، نیروگاه‌برق ‌اصفهان، دانشگاه اصفهان و بیمارستان الزهرا، انتخاب و جمعا یکصدوده پرسشنامه بین استفاده‌کنندگان سیستم‌های اطلاعات مدیریت یعنی مدیران و کارکنان توزیع و از هفتاد پاسخ جمع‌آوری شده، شصت ‌و‌ دو مورد پرسشنامه کامل مورد استفاده قرار گرفته است. مقال حاضر نیز برای بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات در موسسه‌های خدماتی و صنعتی در استان اصفهان از مدل معیار ارزیابی استفاده‌کنندگان نسبت به تناسب تکنولوژی با وظائف که توسط گودهیو پیشنهاد گردیده استفاده می‌نماید. قسمت اصلی پرسشنامه 12 بعد تناسب تکنولوژی با وظایف را به عنوان معیار موفقیت سیستم اطلاعات به صورت دو عبارت برای تبیین بهتر موضوع مورد سؤال و تعدیل پاسخ‌های استفاده‌کننده، به منظور ارزیابی دقیق‌تر با استفاده از مقیاس لیکرت یعنی بر روی یک پیوستار هفت‌تایی به صورت موافق- ناموافق به منظور کمی نمودن آن مورد پرسش قرار داده است. نظر به این که معیار استفاده از ارزیابی استفاده‌کنندگان نسبت به تناسب تکنولوژی با وظائف بر اساس تئوری تناسب تکنولوژی با وظایف که تأثیر عملکردی دارد بنا نهاده شده و یک جنبه بسیار مهم از حیات سازمان یعنی پشتیبانی تکنولوژی برای استفاده از اطلاعات سازمانی در تصمیم‌گیری را مخاطب قرار می‌دهد، می‌تواند معیار مناسبی برای محققان و مجریان سیستم‌های اطلاعات مدیریت که در پی سنجش موفقیت یا سودمندی سیستمهای اطلاعات در یک یا چند سازمان هستند، باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.