Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین تعادل فضایی و تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)

نویسنده: ؛

سال 1382 - شماره 15 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 39 تا 58)

کلیدواژه ها : فضا ،تعادل فضایی ،پراکنش، نماگرهای آموزشی ،مناطق شهری

کلید واژه های ماشینی : مناطق شهری ،شهر اصفهان ،تعادل فضایی ،مناطق شهری اصفهان ،شهری ،فضایی و تحلیل پراکنش ،فضایی شاخصهای آموزشی شهر ،شاخصهای آموزشی شهر اصفهان ،فضایی ،باسوادی ،شاخصهای آموزشی ،جمعیت لازم‌التعلیم ،تحلیل پراکنش ،عدم تعادل در توزیع ،شاخص نسبت با سوادان ،سطح شهر اصفهان ،توسعة پایدار ،درصد مربوط به مقطع ،میزان باسوادی ،توسعة فرهنگی ،امکانات آموزشی ،استان اصفهان ،گانة شهر اصفهان ،نسبت با سوادان ،نماگرهای آموزشی ،توسعة پایدار شهری ،حال تحصیل ،شاخصهای مربوط به آموزش ،آموزش و سواد ،عدم تعادل

آموزش و سواد، دو مقولة اساسی در توسعة فرهنگی و زمینه ساز دستیابی به توسعة پایدار انسانی به شمار می رود. سواد و آموزش بالاتر، زمینة دستیابی به ،شغل بهتر،شرایط بهتر زندگی وانسانی ترکردن زندگی ، را فراهم می سازد . و اجتماعی معقول تر وفضایی متعادل تر رابه ارمغان می آورد . توزیع بهتر مراکز عملکردی و شاخصهای آموزشی زمینه دستیابی به سلامت، آسایش و زیبایی شهری (که مقدمات توسعة پایدار شهری هستند) را فراهم می آورد. نابسامانی در توزیع مناسب شاخصهای آموزشی و فقدان یک منطقه بندی مناسب در توزیع این امکانات ،باعث دوری سکونتگاهها از عدالت اجتماعی خواهد شد .در این پژوهش ضمن به تصویر کشیدن عدم تعادل در توزیع فضایی شاخصهای آموزشی شهر اصفهان (نظیر : جمعیت لازم التعلیم ، در حال تحصیل و فارغ التحصیل ،میزان باسوادی و...) ،راهکارهای دستیابی به وضع مطلوب و توزیع بهینة شاخصها و زمینه های مناسب محرومیت زدایی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد . در این مقاله از روش های تحقیق پیمایشی و تحلیلی و استقرایی ، بهره جسته ایم . هدف کلی نمایاندن عدم تعادل در توزیع خدمات و امکانات آموزشی و هدف ویژه ، ارائة راهکارهای مناسب برای دستیابی به وضع مطلوب است . جامعة آماری این تحقیق شهراصفهان و واحد آماری آن را «مناطق ده گانة شهر اصفهان» تشکیل می دهد.آمار مورد استفاده نیز مربوط به سال 1375 است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.