Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل ساختار فضایی متروپلیتن های ایران (نمونه: بازتاب تفکر پورزیتیویسم منطقی بر ما در شهر تبریز)

نویسنده: ؛ ؛

سال 1382 - شماره 15 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 163 تا 190)

کلیدواژه ها : متروپلیتن ،تحلیل ،ساختار فضایی ،پوزیتیویسم منطقی ،مادرشهر

کلید واژه های ماشینی : تبریز ،شهری ،شهر تبریز ،کالبدی ،مناطق شهری ،شهرهای متروپل در کشور ،ساختار کالبدی ،‚ص ،تصویب قانون ،تصویب ،طرح جامع ،طرحهای جامع شهری ،سیستم کالبدی شهر ،مسکونی ،کالبدی شهر ،شیت ،مناطق شهر ،عدم تعادل ،مادر شهرها ،سیستم شهر ،واحد مسکونی ،مناطق مسکونی ،ایجاد فضاهای شهری ،فضاهای شهری ،برنامه‌ریزی شهری ،مسایل شهری ،تبریز آذر ،شهر می‌باشد ،جمعیتی شهر ،مناطق نمونه

یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی در ایران، رشد فیزیکی مادرشهرهای آن می باشد . شاخصترین ویژگی شهرهای متروپل در کشور را می توان درساختار پیچیده ، مرکب و تعامل گسترده و شکل گیری اندامهای متنوع، پیوسته و گسستةآن دید، چرا که نظام ساختی نامتعادل و ناهماهنگ ، مادر شهرها را از نظر عملکرد ناتوان ساخته وساختار کالبدی آنها را مختل نموده است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده ،شناخت مسایلی است که چهرة ناپایداربه مناطق مختلف شهر داده است . بررسی وضعیت مناطق شهری بر مبنای آمار استخراج شده از مناطق نمونه از طریق تکمیل پرسشنامه در سطح مناطق شهری و مطالعه شده درمادرشهرتبریز و در ارتباط با نماگرهای فضایی –کالبدی توسعه قرار دارد. از بررسی نتایج همبستگی بین متغیرها و درجمع رتبة هریک از مناطق ، از نماگرهای مورد آزمون ، مناطق به ترتیب ذیل از نظر میزان پایداری طبقه بندی شده اند: منطقة2 ، منطقة8 ،منطقة7 ،منطقة4 ، منطقة7 ، منطقة3 و منطقة1. درواقع ناهمگونیهای سیمای متروپلیتن های ایران ، نتیجة عملکرد عوامل اقتصادی ـ سیاسی واجرایی درچشم انداز شهر می باشد.این امردر بافت شبکه های شهری انعکاس یافته وفضاهــــــــای ناهمسانی راایجادنموده است.درپایان نتیجه گیری وپیشنهادات نیزآمده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.