Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1388 - شماره 23 (جزء دوم) علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 47 تا 60)

کلیدواژه ها : هوش هیجانی ،خود-آگاهی ،خود-مدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت‌ رابطه

کلید واژه های ماشینی : تفاوت معنی‌داری ،هوش هیجانی ،هوش هیجانی دانشجویان دختر ،دختر ورزشکار و غیر ورزشکار ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،مقایسه هوش هیجانی دانشجویان ،غیر ورزشکار ،دانشجویان دختر ورزشکار ،هیجانی ،هوش هیجانی دانشجویان ،مقایسه هوش هیجانی ،دختر ورزشکار ،میانگین هوش هیجانی ورزشکاران ،هوش هیجانی غیر ورزشکاران ،غیر ورزشکار دانشگاه ،هوش هیجانی ورزشکاران ،دانشجویان دختر ،آزمون هوش هیجانی ،ورزشکار و غیر ،غیر ورزشکاران در سطح ،هوش هیجانی توانایی ،میانگین هوش هیجانی ،قابلیت فردی ،فعالیت‌های ورزشی ،دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ،ورزشکاران در سطح ،هیجانی ورزشکاران ،آگاهی اجتماعی ،معنی‌داری ،مدیریت رابطه

هوش هیجانی توانایی درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت این هیجان‌هاست.هدف این‌ تحقیق،مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه صنعتی‌ شاهرود بوده است.نمونهء این تحقیق شامل 79 غیر ورزشکار و 41 ورزشکار بود ک غیر ورزشکاران به روش تصادفی و ورزشکاران به روش هدف‌مند انتخاب شدند.برای جمع‌آوری‌ اطلاعات از آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز استفاده شد.این آزمون شامل 28 آیتم است‌ که هوش هیجانی را در قالب دو قابلیت فردی و اجتماعی در فرد مشخص می‌کند.قابلیت فردی‌ شامل خود-آگاهی،خود-مدیریتی و قابلیت اجتماعی شامل آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه‌ می‌باشد.داده‌ها از طریق آزمون T گروه‌های مستقل در سطح معنی‌داری(05/0>p)مورد تحلیل‌ قرار گرفتند.یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین هوش هیجانی‌ دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر قابلیت فردی وجود دارد؛هرچند که دو گروه در زمینه قابلیت اجتماعی تفاوت معنی‌داری‌ نداشتند.بر اساس نورم هوش هیجانی،میانگین هوش هیجانی ورزشکاران در سطح متوسط به‌ بالا،ارزیابی شد.اما هوش هیجانی غیر ورزشکاران در سطح متوسط قرار داشت.به‌طورکلی‌ نتیجه‌گیری می‌شود که هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار به دلیل توانایی بهتر در قابلیت فردی بیشتر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.