Skip to main content
فهرست مقالات

زیبایی شناسی نوین

نویسنده:

(3 صفحه - از 24 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : نشانه، زیبایی‌شناسی، هنری، تحلیل ساختاری نشانه‌های زیبایی‌شناسی هنر، زیبا، نشانه‌شناسی، چشم‌انداز نشانه‌شناسی هنر و زیبایی‌شناسی، تحلیل ساختار زیبایی‌شناسی نشانه‌ها، مکتب پراگ، چشم‌انداز

خلاصه ماشینی:

"با طرح موضوع این دیدگاه نشانه شناسی، سه پرسش پایه‌ای باید پاسخ داده شود: 1-آیا آثار هنری و به ویژه ادبیات پیوسته و به گونه‌ای ضروری، می‌توانند به عنوان نشانه‌ها ) Signs( به شمار آیند؟ 2-اگر آثار هنری و ادبی بویژه آثار نمایشی و اجرایی درواقع به عنوان «نشانه» به شمار آیند، درمعیارهای دقیق‌نشانه‌شناسی، می‌توانیم آثار را گروه یا طبقه مشخصی از نشانه‌ها درنظر آوریم؟ (طبقه‌بندی نشانه‌ها) 3- اگر ما هنر را بخشی در زمینه نشانه به شمار آوریم، این تلقی چه تأثیری در نظریه‌های پایه‌ای نشانه‌شناسی، پدید خواهدآورد؟ 1- درباره پرسش نخست باید یادآورشویم که در سنت فلسفه «کانتی» هنرها که با اشیاء دیگر بوجود می‌آیند نباید تنها به عنوان نمود، تظاهر یا نمایش، تنزل یابند!"

صفحه:
از 24 تا 26