Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به رحیق مختوم

نویسنده:

(8 صفحه - از 105 تا 112)

کلید واژه های ماشینی : حکمت متعالیه، اسفار، صدرالدین شیرازی، شرح حکمت متعالیه، اسفار صدرالدین شیرازی فیلسوف مسلمان، فلسفه، عدم انسجام کامل اسفار، نقادی، کتاب، اثر

خلاصه ماشینی: "1- سطح کتاب رحیق مختوم در دو سطح کاملا متمایز به بحث‌های فلسفی پرداخته است: الف) تبیین و توضیح مبانی، مسائل و نتایج مطرح شده در فصل‌های کتاب اسفار: همت اصلی مؤلف دراین سطح بیشتر بیان مقصود صدرالدین شیرازی و دیگر صاحبان آراء فلسفی (وگاه عرفانی یا کلامی) و از سوی دیگر برجسته کردن نقاط وصحنه‌های چالش بین این نظریه‌ها است. افزون براین‌که داب ایشان بر این نیست که تنها به بیان مقدمات لازم برای تبیین نظریه مختار خویش اکتفا کند بلکه در بسیاری از مباحث ممشای وی ورود در بحث‌به مسلک مشهور فلاسفه است گر چه در بخش پایانی بحث از نظریه مختار خود دفاع می‌کنند، اما این سبک و روش موجب عدم تناسب اثر با کتاب درسی مطلوب می‌گردد. دوم: ویژگی های اثر ویژگی‌های این شرح را به طور کلی می‌توان در شش مورد عنوان کرد: 1- توفیق نسبی در بیان مبانی مسائل و نتایج‌حکمت متعالیه توفیق نسبی به این معناست که اگر چه با خواندن همه مجلدات منتشر شده - واحتمالا مجلدات منتشر نشده - نمی‌توان به تصویری جامع از حدود، ثغور و مشخصه‌های اصلی این مکتب فلسفی دست‌یافت، لیکن به گونه موردی می‌توان تا حد نسبتا قابل توجهی این خواسته را بر آورده شده تلقی کرد. برای نمونه، صدرالدین شیرازی اگر چه گاهی مواردی را از مباحث مشرقیه - البته بدون اشاره به مصدر - آورده است، لیکن در بعضی موارد گاه باتغییر یک جمله یا یک تعبیر مسیر مبنا را به سوی آن‌چه خود در نظر داشته معطوف ساخته است و این همان چیزی بوده است که در این شرح، اگر چه نه کاملا ولی، تا حد زیادی مورد توجه بوده است."

صفحه:
از 105 تا 112