Skip to main content
فهرست مقالات

بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس

نویسنده:

علمی-ترویجی (24 صفحه - از 57 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : مدل تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در اینترنت ،اینترنت ،هابرماس ،بازنمایی مدل تصمیم‌گیری مصرف‌کننده ،عقلانیت ،تصمیم‌گیری ،اطلاعات ،نظریه ،پرسشنامه ،چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس ،مقوله ،کدگذاری ،تحقیق ،مدل‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در مکاتب ،فرایند ،هابرماس فرایند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده ،خریدار ،روش ،مدل تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خریدهایی ،روش‌های پژهشی کمی و کیفی ،گروه کانونی ،ابزار ،فرایند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در اینترنت ،پاسخگویان ،مدل تصمیم‌گیری مصرف‌کننده باز ،اینترنت در چارچوب نظریه ،پژوهش ،تصمیم‌گیری تفاوت معناداری وجود ،استنباط ،عوامل سه‌گانه تصمیم‌گیری تفاوت

تحقیق حاضر در نظر دارد نظریهء کلان کنش ارتباطی هابرماس را به مثابه گزینه‌ای‌ دیگر در کنار مدل‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در مکاتب عمدهء بازاریابی قرار دهد. بنابر نظرگاه هابرماس،عقلانیت یک بعدی نیست و تنها در جنبهء ابزاری خلاصه‌ نمی‌شود.نظریه کنش ارتباطی دیدگاهی فرایندی نسبت به عقلانیت اتخاذ می‌کند و بر این باور است که این نتایج نیست که مهم محسوب می‌شود بلکه روش اتخاذ شده در نیل به این نتایج است که پایدار بوده و در ورای نقد است.عمده‌ترین نکته در این‌ نظریه آن است که ارتباطات کلامی و زبانی در واقع‌"کنش‌های گفتاری‌"محسوب‌ می‌شوند که باید مورد توجه قرار گیرند.هابرماس در این نظریه ابراز می‌دارد که ما مداوما ناچاریم در قبال داعیه‌های اعتباری که در گفتارها ملحوظ هستند موضع بلی یا خیر بگیریم.بدین‌ترتیب و از دیدگاه هابرماس ارتباطات انسانی و به‌ویژه گفتگو، ماهیت عقلانی دارند.باتوجه به این چارچوب است که این تحقیق در نظر داشته مدل‌ تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خریدهایی در محیط اینترنت بازنمایی شود.بدین‌ منظور روش تحقیق ترکیبی و از روش‌های پژهشی کمی و کیفی تواما استفاده شده‌ است.علاوه بر آن شیوهء"تطابق همگونی یافته‌ها"یا تکثرگرایی که در سطح تحلیل‌ به کار گرفته می‌شود از اعتبار یافته‌ها اطمینان حاصل شده است.

خلاصه ماشینی:

"بدین‌منظور سؤالات پژوهش بدین‌شرح است:آیا مصرف‌کنندگان‌"گفتگو"را عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری می‌دانند و در چنین صورتی‌ نظر ایشان در مورد مؤلفه‌های گفتگو از نظرگاه هابرماس چیست؟سؤال دوم‌ پژوهش این است که چگونه می‌توان براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس فرایند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در اینترنت را بازنمایی کرد؟ روش‌شناسی پژوهش باتوجه به دو سوال فوق،تحقیق حاضر ناچار از اتخاذ روشی ترکیبی‌4است که‌ دو رهیافت کمی و کیفی را درهم می‌آمیزد. اما در طول پژوهش و براساس یافته‌های‌ کیفی مشخص شد که در چارچوب موضوع پژوهش فوق در حوزه‌های خرید و بازاریابی می‌توان برخی استنباطها را صورت داد و فرض‌هایی را در رابطه با موضوع پژوهش با استفاده از داده‌های کمی به شرح زیر آزمون نمود: استنباط اول:بین عوامل سه‌گانه تصمیم‌گیری خرید رابطه معناداری وجود دارد. به‌طور مثال داده‌هایی که در جدول زیر آمده است‌ نمونه‌هایی از بیانات شرکت‌کنندگان در ارتباط با هریک از کدهای باز ذکر شده‌ می‌باشد: (تصویرتصویر) بعد از کدگذاری باز و تشکیل مقوله‌ها،با استفاده از مفاهیم/مقوله‌های جدیدی که‌ از مباحث شرکت‌کنندگان در گروه کانونی حاصل شد،مدل تصمیم‌گیری‌ مصرف‌کننده در اینترنت براساس مدل مفهومی نظریهء برخاسته از داده‌ها بازنمایی‌ گردید و جهت ارزیابی به شرکت‌کنندگان در گروه کانونی ارائه شد. مدل‌ پارادایمی باتوجه به مقوله‌های حاصله از تحقیق شکل زیر را به خود گرفت: (تصویرتصویر) شکل 1-مدل پارادایمی فرآیند تصمیم‌گیری مصرفت‌کننده در اینترنت در شکل بالا که بازنمایی مدل تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در اینترنت می‌باشد، شرایط علی گفتگوی بین خریدار و فروشنده ممکن است فقدان اعتماد،نیاز اطلاعاتی، فقدان تخصص و یا فقدان عزم خریدار باشد که به گفتگو منجر شده و به راهبردهای‌ متناظر ترجمه می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.