Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نظر کارشناسان در مورد اثرات ایجاد مراکز گردشگری در منطقه میزبان

نویسنده:

(18 صفحه - از 1 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ،ایجاد مراکز گردشگری ،ایجاد مراکز گردشگری در منطقه ،مورد اثرات ایجاد مراکز گردشگری ،لاتین ،مراکز گردشگری در منطقه میزبان ،روش دلفی ،منطقه‌ای ،توسعه ،فارسی ،پرسشنامه‌ها ،اثرات ،امتیاز طیف لیکرت ،فهرست الفبایی عناوین مقالات لاتین ،فهرست ،عناوین مقالات لاتین به فارسی ،عناوین مقالات فارسی به لاتین ،نتایج خوشه اقتصاد و جمعیت ،مقاله ،تحقیق ،اندازه ،فهرست الفبایی عناوین مقالات فارسی ،نتایج خوشه رفاه اجتماعی ،عاملهای خوشه اقتصاد و جمعیت ،اثر مثبت ایجاد دهکده ،فارسی و لاتین مقالاتی ،جامعه ،مطالعات ،عاملهای ،عنوان مقاله نام نویسنده

خلاصه ماشینی:

"امید است که تدوین‌ چاپ این نمایه کار بازیابی و دسترسی پژوهشگران،استادان،دانشجویان،مدیران و اقتصادی و اجتماعی اثر پذیر،در چهار خوشه(آموزش و فرهنگ)،(اقتصاد و جمعیت)، (بهداشت و درمان)و همچنین(رفاه اجتماعی و زیر ساخت توسعه)مشخص شد. در پرسشنامه‌های دور اول نوع عاملهای اثر پذیر از ایجاد مرکز گردشگری در چهار خوشه(آموزش و فرهنگ)،(اقتصاد و جمعیت)،(بهداشت و درمان)و(رفاه‌ اجتماعی و زیر ساخت توسعه)مورد سوال قرار گرفت و در پرسشنامه‌های دور دوم‌ اندازه اثرپذیری عاملها بوسیله طیف لیکرت مورد سنجش واقع شد. بسم الله الرحمن الرحیم‌ جدول 1-معرفی عاملهای اثر پذیر از ایجاد دهکده‌های گردشگری در مناطق میزبان (به تصویر صفحه مراجعه شود)منبع:یافته‌های تحقیق 2-2-آزمون نتایج دور دوم و سوم روش دلفی: در روش دلفی سوالات هردور از پرسشنامه‌ها حداقل دو بار تکرار می‌شود. نتایج جدول شماره(6)نشان‌دهنده تایید کلیه فرضیات،مبنی بر اثر مثبت ایجاد دهکده‌ بر بهبود وضعیت عاملهای رفاه اجتماعی و زیر ساخت توسعه می‌باشد. جدول 6-نتایج خوشه رفاه اجتماعی و زیر ساخت توسعه (به تصویر صفحه مراجعه شود)منبع:یافته‌های تحقیق جدول شماره(7)-نشان‌دهنده مقایسه میانگین هر خوشه با متوسط امتیاز طیف‌ لیکرت می‌باشد. به عبارت دیگر ایجاد دهکده و سایتهای گردشگری موجب ارتقاء،بهبود و افزایش مطلوبیت عاملهای هر چهار خوشه(آموزش و فرهنگ)،(اقتصاد و جمعیت)، (بهداشت و درمان)و همچنین(رفاه اجتماعی و زیر ساخت توسعه)تعیین شده در جامعه و محیط میزبان می‌گردد. جدول 7-مقایسه میانگین هر خوشه با متوسط امتیاز طیف لیکرت (به تصویر صفحه مراجعه شود)منبع:یافته‌های تحقیق باتوجه به نتایج این پژوهش،باید اشاره کرد که کلیه عاملهای بدست آمده بجز فاکتور(رواج ازدواج غیر بومی)در خوشه(آموزش و فرهنگ)مورد توافق تمام اعضای‌ جامعه آماری تحقیق،در راستای اثرپذیری مثبت از ایجاد مراکز گردشگری قرار گرفته‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.