Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی پدیدار شناسانه به کاربردهای مفهومی عرفان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 2 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 26 تا 43)

کلیدواژه ها : عرفان ،پدیدارشناسی ،تجربة عرفانی ،سیر و سلوک ،نجات ،طریقت

کلید واژه های ماشینی : کاربردهای مفهومی عرفان ،تجربة عرفانی ،مفهومی عرفان ،سیر و سلوک ،عرفانی ،فرآیند سیر و سلوک ،کاربردهای مفهومی ،عرفان عملی ،تجربة ،عرفان نظری ،بررسی کاربردهای مفهومی عرفان ،جوهری ،تجربه عرفانی ،تجربة طریقی عرفانی ،نوعی معرفت مستقیم ،وجودی ،شبکة مفهومی عرفان ،بررسی کاربردهای مفهومی ،آموزه‌های نظری و عملی ،نوعی معرفت ،سلوک عرفانی ،کاربردهای عرفان ،ویژگی‌های جوهری ،عرفان از بررسی ،عرفان نظری و عملی ،علم عرفان ،علم عرفان نظری ،معرفت مستقیم ،ویژگی‌های عرفان ،تجربة عرفانی غایی

این جستار بر آن است تا از بازشناخت و وارسی کاربردهای مفهومی عرفان، در رویکردی پدیدارشناختی و با فرض اینکه عرفان در ذات خود پدیده‌ای است انفسی که عموما فهم بسیط و مجملی از آن دارند، به ایضاح مفهومی عرفان نزدیک گردد و چنان‌که مقتضای این رویکرد است، بعد از بازشناسی ابعاد، اجزا و ویژگی‌های این پدیدة پرابهام، فروع و اصول آن را معلوم گرداند، و در نهایت از این همه، به جوهرة اصیل و اصلی عرفان عبور کند. از جمله نتایجی که از این بررسی فراهم ‌آمده اینهاست: عرفان را در زبان‌های گوناگون و با نام‌های مختلف دست‌کم به شش مفهوم کلی فهم کرده و به کار برده‌اند که هر کدام شامل تقریرها و تلقی‌های مختلفی است. عرفان را به مثابة آموزه، تجربه علم، راه نجات، نوعی معرفت ویژه، فرآیندی از تغییر و تحول فهم کرده‌اند. این کاربردها حکایت از وجود دو بعد معرفتی و وجودی ـ انفسی برای عرفان دارد. و نیز معلوم می‌کند عرفان مشتمل بر مؤلفه‌هایی همچون، تجربه‌ای مستقیم از حقیقت، فرآیند سیر و سلوک، آموزه‌های نظری و عملی، و ویژگی‌هایی مانند توصیف‌ناپذیری، گرایش به تفسیر معنوی و وحدانی هستی، رازوارگی و مؤلفه‌ها و ویژگی‌های فرعی دیگر است. عرفان در ذات و جوهرة خود همانا نوعی معرفت مستقیم و تحققی (وجودی) به حقیقت وحدانی هستی می‌‌باشد. این بررسی، مؤلفه‌ها و ویژگی‌های فرعی و عارضی عرفان را بازشناخته و دورنمایی از شبکة مفهومی عرفان فراهم آورده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.