Skip to main content
فهرست مقالات

اقتراح: آسیب شناسی پژوهش و... در حوزه

مصاحبه شونده:

(20 صفحه - از 3 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : هم‌آهنگی، مراکز پژوهشی، طرح‌های، الاسلام والمسلمین، مدیریت، فعالیت، مؤسسات پژوهشی، مراکز پژوهشی حوزه، برنامه، کار، علمی، ضرورت، پژوهش و حوزه، آسیب‌شناسی پژوهشی، استقلال، مراکز پژوهشی حوزه ضرورت، محور، سطح هم‌آهنگی، هم‌آهنگی مؤسسات پژوهشی، هم‌آهنگی مراکز علمی، مدیریت مراکز پژوهشی حوزه، زمینه نیازشناسی سطح فعالیت، حجة‌الاسلام والمسلمین، احساس، هم‌آهنگی مراکز پژوهشی، اهداف، موانع، مراکز علمی، ضرورت حفظ استقلال مراکز پژوهشی، والمسلمین رجبی

خلاصه ماشینی: "اگر از هم‌آهنگی مفاد دقیق همین واژه، در نظر باشد; یعنی همه مراکز در راستای یک هدف مشخص و به صورت منسجم تلاش کنند به گونه‌ای که کار هر یک مکمل کار دیگری و تامین کننده بخشی از هدف باشد و در مجموع، آن هدف را بدون نقصان و آسیب محقق سازد، چنین هم‌آهنگی جامع، اگر در آغاز، از تاسیس مراکز براساس طراحی مدل واحدی صورت گرفته بود، تحققش آسان و طبیعی بود یا اگر می‌شد در یک مرحله، کاری انقلابی در این راستا صورت گیرد و همه خود را ملزم به قرار گرفتن در چنین چارچوبه و مدلی ببینند، مساله حل می‌شد; ولی این‌ها از همان نوع طرح‌های آرمانی و غیر عملی است و دست کم در برنامه‌ای درازمدت و با تمهیدات فراوان دست‌یافتنی است; تمهیداتی که در شرایط فعلی وجود ندارد و قابل تامین نیست. 5 پژوهش و حوزه: به نظر جناب عالی برای تحقق فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر هم‌آهنگی مراکز پژوهشی و پوشش مراکز در تمامی زمینه‌های مورد نیاز، چه راهکارهایی باید اندیشید؟ حجة الاسلام والمسلمین رجبی: پدیدآوردن روح همبستگی خانوادگی، احساس ضرورت هم‌آهنگی، نتیجه‌بخشی هم‌آهنگی مراکز، وجود طرح و برنامه مشخص و واقع‌بینانه و دارای مراحل تدریجی و مشتمل بر راهبردهای نظری و راهکارهای عملی و تصویر روشنی از آینده، وجود مرکزیت قوی که بتواند نفوذ معنوی علمی داشته باشد."

صفحه:
از 3 تا 22