Skip to main content
فهرست مقالات

اقتراح: آسیب شناسی پژوهش و... در حوزه

مصاحبه شونده:

(20 صفحه - از 3 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : هم‌آهنگی، مراکز پژوهشی، الاسلام والمسلمین، مدیریت، فعالیت، مؤسسات پژوهشی، مراکز پژوهشی حوزه، برنامه، کار، علمی

خلاصه ماشینی:

"اگر از هم‌آهنگی مفاد دقیق همین واژه، در نظر باشد; یعنی همه مراکز در راستای یک هدف مشخص و به صورت منسجم تلاش کنند به گونه‌ای که کار هر یک مکمل کار دیگری و تامین کننده بخشی از هدف باشد و در مجموع، آن هدف را بدون نقصان و آسیب محقق سازد، چنین هم‌آهنگی جامع، اگر در آغاز، از تاسیس مراکز براساس طراحی مدل واحدی صورت گرفته بود، تحققش آسان و طبیعی بود یا اگر می‌شد در یک مرحله، کاری انقلابی در این راستا صورت گیرد و همه خود را ملزم به قرار گرفتن در چنین چارچوبه و مدلی ببینند، مساله حل می‌شد; ولی این‌ها از همان نوع طرح‌های آرمانی و غیر عملی است و دست کم در برنامه‌ای درازمدت و با تمهیدات فراوان دست‌یافتنی است; تمهیداتی که در شرایط فعلی وجود ندارد و قابل تامین نیست. 5 پژوهش و حوزه: به نظر جناب عالی برای تحقق فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر هم‌آهنگی مراکز پژوهشی و پوشش مراکز در تمامی زمینه‌های مورد نیاز، چه راهکارهایی باید اندیشید؟ حجة الاسلام والمسلمین رجبی: پدیدآوردن روح همبستگی خانوادگی، احساس ضرورت هم‌آهنگی، نتیجه‌بخشی هم‌آهنگی مراکز، وجود طرح و برنامه مشخص و واقع‌بینانه و دارای مراحل تدریجی و مشتمل بر راهبردهای نظری و راهکارهای عملی و تصویر روشنی از آینده، وجود مرکزیت قوی که بتواند نفوذ معنوی علمی داشته باشد."

صفحه:
از 3 تا 22