Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: جهانی شدن و تعلق: سیاست هویت در جهان متغیر

ناقد:

علمی-پژوهشی/ISC (8 صفحه - از 141 تا 148)

کلید واژه های ماشینی : هویت، سیاسی، شهروندی، جنسیت، جهانی شدن، تعلق، کتاب، ملیت، قومی، دولت

موضوع کتاب مساله هویت و تعلق و نحوه تاثیرپذیری شهروندی، ملیت، قومیت و جنسیت- به عنوان ابعاد چهارگانه هویت- از فرایند جهانی شدن می باشد. نویسنده با در نظر گرفتن واقعه 11 سپتامبر 2001 به عنوان نقطه عطفی در تحول فهم موجود از هویت و ابعاد آن، معتقد است که دیدگاه های مطرح شده در قالب نظم نوین جهانی مبتنی بر درکی ناقص از جهان در حال تغییر هستند و توانایی پیش بینی و توضیح مسایلی چون تروریسم، جدایی طلبی، نسل کشی و مانند آن را ندارند. به عقیده وی 11 سپتامبر پیچیدگی و چند بعدی بودن اشکال متفاوت تعلق و هویت را آشکار کرد. در واقع، هدف کتاب بهبود و تصحیح فهم از چگونگی تاثیرگذاری جریانات پیچیده جهانی شدن بر ابعاد گوناگون هویت است که نویسنده در شش فصل به آن می پردازد. در ادامه به مرور هر یک از فصول می پردازیم.

خلاصه ماشینی: "علاوه بر این،وی به سه دسته ازنظریه‌ها در رابطه با ملیت اشاره می‌کند:دسته اول نظریه‌های جاویدانگار که ملت راموجودیتی ارگانیک،تاریخی و ریشه‌دار در روابط اجدادی،قومی و فرهنگی می‌داننددسته دوم نظریه‌های مدرنیستی است که مشخصه آنها اعتقاد به ویژگی تاریخی ملت به(1)- Jus soli (2)- Jus sanguinis &%03223MMFG032G% عنوان پدیده‌ای مدرن است که در شرایط مدرنیته به وجود آمده و به وسیله نخبگانبرای تعقیب اهداف سیاسی و اقتصادی دستکاری می‌شود. نویسنده پس از ذکر ایننکته،به بررسی تأثیرات جهانی شدن بر زنان می‌پردازد و در این رابطه،به تأثیرات زیراشاره می‌کند:1-شکل‌گیری شرایط نامساعد شغلی(نظیر ساعات طولانی کار،محیطغیر بهداشتی کار،درآمد کم و مانند آن)در عین افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان2-افزایش شغل‌های پاره‌وقت و غیر رسمی در بین زنان 3-افزایش مهاجرتبرون‌مرزی زنان برای جستجوی کار و در نتیجه،رونق‌یافتن تجارت زنان و پیدایش(1)- Sex (2)- Gender صنعت توریسم جنسی 4-کاهش خدمات اجتماعی در نتیجه تحمیل سیاست‌هایتعدیل ساختاری از سوی نهادهای متولی جهانی کردن اقتصاد بر دولت‌ها و در نهایتاینکه جهانی شدن از طریق تقویت سازمان‌های فراملی و کاهش قدرت دولت‌ها،از یکسو زنان را از حمایت دولت‌ها محروم ساخته و از سوی دیگر،با گسترش ارتباطات،ظرفیت زنان را برای فعالیت در عرصه جهانی و تحرک سیاسی و اجتماعی افزایش دادهاست. بهویژه اینکه نویسنده در این کتاب توانسته است به خوبی رابطه بین جهانی شدن وجنسیت و همچنین رابطه جنسیت با دیگر سطوح تعلق را به بحث و بررسی گذارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.