Skip to main content
فهرست مقالات

نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 1 تا 38)

کلیدواژه ها :

ارزش دفتری ،سود هر سهم ،قسمت سهام ،استمرار سود

کلید واژه های ماشینی : سود، سهام، قیمت سهام، پرتفوی، سود پیش‌بینی، سود خالص، سود عملیاتی، ارزش دفتری، استمرار سود، مدل

سود به عنوان یکی از اقلام بسیار مهم صورتهای مالی توجه بسیار زیادی را به‌ خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول و حوش و جنبه‌های مختلف سود صورت می‌گیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن است.در این مقاله سعی شده است‌ استمرار سود به عنوان عاملی اساسی و تأثیرگذار در امر تصمیم‌گیری و قیمت سهام‌ مدنظر قرار گیرد.بدین منظور با در نظر گرفتن سه سطح سود:سود عملیاتی،سود خالص و سود پیش‌بینی هر سهم به بررسی رابطه استمرار سود و توان توجیه قیمت‌ بوسیله سود توجه شده است.از دیگر اقلام صورتهای مالی که در دهه‌های اخیر مدنظر قرار گرفته است،ارزش دفتری هر سهم می‌باشد که با ارائه مدلهای ارزیابی‌ سهام که ارزش دفتری را به عنوان عاملی مربوط تلقی کرده‌اند نقش این قلم پررنگ‌تر شده است.ازاین‌رو در مقاله به بررسی توان توجیه قیمت بوسیله ارزش‌ دفتری در شرایطی که استمرار سود زیاد یا کم است نیز پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد،در شرایطی که استمرار،افزایش می‌یابد توان توجیه قیمت‌ بوسیله سود نیز افزایش می‌یابد که فرضیه مربوط در این خصوص در تمام سطوح‌ مختلف سود عملیاتی،سود خالص و سود پیش‌بینی تایید شده است.اما در مورد ارزش دفتری فرضیه مربوط مبنی بر این‌که با کاهش استمرار سود،توان توجیه‌ قیمت بوسیله ارزش دفتری افزایش می‌یابد،رد شده است.

خلاصه ماشینی:

"سهام که ارزش دفتری را به عنوان عاملی مربوط تلقی کرده‌اند نقش این قلم پررنگ‌تر شده است. 2-بین قدرت ارزش دفتری سهام در توجیه قیمت سهام با انحراف در پیش‌بینی سود با توجه به این موضوع که ثبات(استمرار)سود در سطوح مختلف سود حسابداری می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و نحوه همبستگی آنها بیشتر و برای پرتفوی دوم که دارای PRDCHGtn بالاتر است استمرار سود کمتر به این ترتیب با دو رویکرد گذشته‌نگر و آینده‌نگر به بررسی رابطه همبستگی سود با قیمت و ارزش دفتری با قیمت در پرتفوی‌های دو گروهی، برای کل نمونه نیز مقدار R2 بین پرتفوی اول و دوم محاسبه شده است. عنوان شاخص برای انتخاب دو پرتفوی استفاده شده است پرتفوی اول با توجه به‌ :مقدار خطای مدل نتایج نشان می‌دهد در گروه اول با توجه به شاخص فوق الذکر انحراف سود 1-رویکرد گذشته‌نگر-آزمون فرضیه دوم1-الف-استفاده از مفهوم سود عملیاتی و ارزش دفتری هر سهم:در این‌ 1-ب-استفاده از مفهوم سود خالص و ارزش دفتری هر سهم:در این رویکرد که احتمالا ناشی از افزایش انحراف سود پیش‌بینی است،ارزش دفتری هر سهم وارد مدل می‌شود که طبق فرضیه دوم باید با افزایش این انحراف قدرت توجیه قیمت‌ رویکرد آینده‌نگر-آزمون فرضیه دوماستفاده از سود پیش‌بینی و ارزش دفتری:در این رویکرد با استفاده از سود آزمون فرضیه‌ها با رویکرد لحاظ نمودن سنوات به‌طور کلی1-آزمون فرضیه‌های تحقیق با دو پرتفوی:در این روش از آنجا که برای هر درصد است)و برای پرتفوی با انحراف سود بالا به ضریب تعیین 23 درصد(این رقم‌ پیش‌بینی سود و توان توجیه قیمت توسط ارزش دفتری-فرضیه دوم تحقیق"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.