Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر حسب اندازه شرکت و نوع صنعت

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 14 (34 صفحه - از 39 تا 72)

کلیدواژه ها : حباب قیمتی ،قیمت ذاتی ،بورس اوراق بهادار ،انتظارات عقلایی ،آزمون همجمعی

کلید واژه های ماشینی : حباب قیمت ،حباب قیمتی ،بورس اوراق بهادار تهران ،حباب قیمتی سهام ،بورس اوراق بهادار ،حبابهای قیمتی در بورس ،قیمتی سهام در بورس ،سهام در بورس اوراق ،فرضیه وجود حباب قیمتی سهام ،اوراق بهادار تهران ،قیمتی در بورس اوراق ،وجود حباب قیمتی ،وجود حباب قیمتی سهام ،اوراق بهادار ،قیمتی سهام ،بررسی وجود حبابهای قیمتی ،وجود حباب ،آزمون همجمعی ،همجمعی ،حبابهای قیمتی انفجاری سهام ،سطح اطمینان ،قیمت سهام ،حباب قیمتی در سهام ،فرضیه وجود حباب ،ارزیابی وجود حباب‌های قیمتی ،بازارهای مالی ،بورس تهران ،صنعت و حباب قیمتی ،قیمتی در بورس تهران ،بازار بورس

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه از مهم‌ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع‌ مالی بشمار می‌رود.هر گاه اخلال و انحراف گسترده‌ای در این بازار رخ دهد،تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور با مشکل جدی مواجه می‌شود. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده بازار سرمایه تکشیل حبابهای قیمتی انفجاری‌ سهام می‌باشد،لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار،یکی از مقولات نظری مهم در ادبیات اقتصاد و مدیریت مالی مدل‌سازی آماری و اقتصادی‌ در تشخیص و ارزیابی وجود حباب‌های قیمتی در بورس اوراق بهادار است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است.در این تحقیق برای‌ بررسی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌های‌ مالی 1384-1370،تعداد 70 شرکت فعال که به‌طور مستمر و پیوسته در دورهء مذکور در بورس تهران حضور داشته‌اند،انتخاب شدند و با استفاده از روش آزمون‌ اقتصادسنجی همجمعی،شرکت‌های مزبور مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج آزمون نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد،57 درصد شرکت‌ها و در سطح اطمینان 90 درصد 43 درصد،آنها دارای حباب قیمتی سهام هستند.باتوجه به‌ نتایج فوق فرضیه وجود حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های مالی 1384-1370،در شرکت‌های مورد بررسی در سطح آماری موردنظر تایید می‌شود.در ضمن با کاهش دوره بررسی تحقیق به دوره‌های مالی 1383- 1370،در سطح اطمینان 95 و 90 درصد به تعداد شرکتهای دارای حباب قیمتی سهام‌ افزوده شد،بطوری که در سطح اطمینان 95 درصد،60 درصد و در سطح اطمینان 90 درصد،44 درصد شرکت‌های مورد بررسی دارای حباب قیمتی سهام تشخیص داده‌ شدند. تجزیه و تحلیل آزمونهای آماری نشان داد که اولا رابطهء آماری معناداری بین‌ حباب قیمتی سهام و اندازهء شرکت در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد ثانیا رابطهء آماری معناداری بین حباب قیمتی سهام و نوع صنعت شرکت‌های مذکور وجود ندارد. طبقه‌بندی JEL : G 11,G 12,G 13,G 14,G 18,G 32,G 33,M 40,M 41

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.