Skip to main content
فهرست مقالات

تعلیم و تربیت در قابوسنامه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : متوکل ،خدا ،نان ،تعلیم و تربیت ،خرد ،انسان ،حکمت ،دین ،آب ،ملاحان ،حق ،پند ،نیک‌بختی ،حکمت خدا ،ترتیب ،دولت ،نان در دجله ،جهان بحکمت خدا ،نیک‌بختی راههایی ،توانی نیکی از کس ،ملاحان در دجله ،آب سخت ،زندگی ،نیک‌بختی و بدبختی انسان ،همهء ،نیکیها و نعمتهای خدا ،نیک نام ،نانی نبشته ،روز از ملاحان ،آب سیری فتح

خلاصه ماشینی:

"نیک‌بختی راههایی روشن مینماید که گذشتن از آنها بآسانی میسر است در ضمن اشاره به نقش هم‌نشین در تربیت می‌کند و معتقد است که نیک‌بختی و بدبختی‌ انسان درهم‌صحبتان و معاشران است و خرد حکم می‌کند ه برای یافتن‌ خوشبختی روی به نیکان و پاکان آریم و از بدان بپرهیزیم: «هرکه پنج نماز فریضه بجای آرد مادام جامه و تن او پاک باشد و بهمه‌ حال پاکی به از پلیدی است و دیگر از تعنت‌1و متکبری‌2خالی باشد زیرا که‌ اصل نماز بر تواضع نهاده‌اند،چون طبع را بر تواضع عادت کنی‌3تن نیز متابع‌ طبع گردد و دیگر معلوم همهء دانایان آن باشد که هرکه خواهد که هم طبع‌ گروهی گردد صحبت با آن گروه باید داشت و اگر کسی خواهد که نیک‌بختی‌ و دولت جوید متابع خداوندان دولت باید بود و کسی که خواهد که بدبخت‌ گردد بر بدبختان صحبت باید کردن و اجماع همهء خردمندان آنست که هیچ‌ دولتی نیست قوی‌تر از دین اسلام و هیچ امری نیست روان‌تراز امر اسلام‌ پس اگر تو خواهی که مادام با دولت و نعمت باشی صحبت خداوندان دولت‌ جوی و فرمانبردار ایشان باش و خلاف این مجوی تا بدبخت و شقی نباشی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.