Skip to main content
فهرست مقالات

تعلیم و تربیت: ویژگی های کودکان کم توان ذهنی

نویسنده:

(5 صفحه - از 20 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : کم‌توانی ذهنی ،کودکان کم‌توان ذهنی ،کودکان ،اساس طبقه‌بندی انجمن کم‌توانی ذهنی ،طبقه‌بندی انجمن کم‌توانی ذهنی آمریکا ،تربیت ،هوشی ،طبقه‌بندی افراد کم‌توان ذهنی ،اختلالات ،توان ذهنی ،ویژگی‌های کودکان کم‌توان ذهنی ،طبقه‌بندی ،آزمون‌های هوشی ،مهارت‌های ،افراد کم‌توان ذهنی ،رشد ،تعلیم و تربیت ،اجتماعی ،اختلالات روانی انجمن روان‌پزشکان آمریکا ،اساس طبقه‌بندی متخصصان علوم تربیتی ،اساس سبب‌شناسی کم‌توانی ذهنی ،آمریکا ،کودکان کم‌توان ذهنی حمایت‌پذیر ،انحراف معیار ،طبقه‌بندی سبب‌شناسی کم‌توانی ذهنی ،تربیت ویژگی‌های کودکان کم‌توان ،تشخیصی ،انجمن آمریکایی کم‌توانی ذهنی ،کل کم‌توانان ذهنی ،ویژگی‌های تشخیصی کم‌توانی ذهنی

خلاصه ماشینی:

"تعلیم و تربیت‌ ویژگی‌های کودکان کم‌توان ذهنی‌35 مجید مهر محمدی‌ کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی تعریف کم‌توانی ذهنی بر اساس چاپ‌ دهم طبقه‌بندی بین المللی بیماری‌ها و اختلالات روانی رفتاری سازمان بهداشت‌ جهانی(1375)عبارت است از:«کم‌توانی‌ ذهنی حالتی از رشد بازداری شده یا ناکامل‌ ذهن است که به ویژه با اختلال در مهارت‌هایی که در جریان دوره رشد ظاهر می‌شود،مشخص می‌گردد و بر تمام‌ جلوه‌های هوش،یعنی توانایی شناختی، زبانی،حرکتی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد. اگر آزمون‌های هوشی ملاک‌ IQ برای کم‌توانی ذهنی قرار گیرد،فرد باید دو انحراف معیار زیر میانگین نمره کسب کند که در این صورت حدود 27/2%افراد جامعه الزاما کم‌توان ذهنی شناخته‌ می‌شوند. 1-کودکان دیرآموز40 کودکی که رفتار اجتماعی و تحصیلی او پایین‌تر از ملاک‌های سطح سنی او قرار دارد و هوشش در سطح بین 1 تا 2 انحراف معیار زیر میانگین آزمون‌های هوشی است(69 تا 83 در استانفوردبینه و 70 تا 84 در وکسلر) این کودکان با توجه به منحنی فرضی،136% کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. (جدول) *ویژگی‌های کودکان کم‌توان ذهنی‌ بر اساس طبقه‌بندی انجمن کم‌توانی ذهنی‌ آمریکا44 1-کم‌توانی ذهنی خفیف‌45 نمرهء این گروه در آزمون‌های هوشی بین‌ 2 تا 3 انحراف معیار زیر هنجار است(52 تا 67 در استانفوردبینه و 55 تا 69 در مقیاس‌ وکسلر). کم‌توانی ذهنی شدید47 نمرهء این گروه در آزمون‌های هوشی بین‌ 4 تا 5 انحراف معیار زیر هنجار است(20 تا 35 در استافوردبینه و 25 تا 39 در مقیاس‌ وکسلر). کم‌توانی ذهنی عمیق‌48 نمرهء این گروه در آزمون‌های هوشی بیش‌ از 5 انحراف معیار زیر هنجار است(19 و کمتر در استانفوردبینه و 24 و کمتر در مقیاس‌ وکسلر)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.