Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیرات سیاسی و اجتماعی دوره کمونیستی بر ادبیات معاصر فارسی دری افغانستان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 7 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 61 تا 82)

کلیدواژه ها : ادبیات در نظام کمونیستی ،فرهنگ‌ستیزی ،دین‌ستیزی ،تفسیر ماتریالیستی از ادبیات ،بکارگیری‌ وسیع از واژهء سرخ ،واژه‌های شایع در نظام کمونیستی ،نفوذ آثار روسی

کلید واژه های ماشینی : افغانستان ،کمونیست ،ادبی ،رنگ سرخ ،کمونیستی ،نظام کمونیستی ،رژیم کمونیستی ،تأثیرات سیاسی ،ثور ،دورهء کمونیستی ،تأثیرات ،انقلاب ثور ،الله ،متون ادبی ،سرخ آفتاب ،گل سرخ ،کمونیستهای افغانستان ،مجلهء ،زبان و ادبیات ،سرخ انقلاب ،مجلهء ژوندون ،صدای سرخ ،افغانستان در دههء ،خارج از کشور ،اهداف کمونیستی ،درفش سرخ ،مجلهء مطالعات زبان ،وجود آمد ،تصویر در شعر ،نگاه سرخ

در افغانستان پس از جمهوری(1352-1357 ش)رژیم کمونیستی روی کار آمد.این نظام‌ بر همهء روابط سیاسی و اجتماعی از جمله فرهنگ و ادب تأثیر گذاشت.یکی از تأثیرات منفی‌ این رژیم،رویارویی با مقدسات دینی بود.از دیگر تأثیرات این رژیم،استفادهء افراطی از «رنگ سرخ»در جهت تبیین اهداف کمونیستی و ورود واژهء«سرخ»در متون ادبی بویژه شعر و داستان بود. ورود آثار نویسندگان روسی مثل پوشکین،داستایوفسکی و...نیز از دیگر پیامدهای عملکرد فرهنگی این رژیم به حساب می‌آید. از تأثیرات دیگر این دوره،رشد کمی و کیفی آثار فرهنگی در گسترهء مطبوعات کشور است. این پدیدهء نسبتا مثبت فرهنگی در اواخر عمر رژیم کمونیستی بخصوص در دههء 60 تا 70 اتفاق افتاده است.از سوی دیگر در خارج از کشور نیز تحولاتی به وجود آمد که از اهمیت‌ بسزایی برخوردار است؛به بیان دیگر می‌توان گفت نتیجهء عملکردهای منفی و مثبت رژیم‌ کمونیستی در افغانستان،آغاز تحول فرهنگی و ادبی جدیدی در خارج از کشور به شمار می‌رود که از آن با عنوان«ادبیات مقاومت و مهاجرت»یاد می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.