Skip to main content
فهرست مقالات

خلاصه وقایع ایران در سال گذشته از قلم یکی از سیاسیون ایران

(6 صفحه - از 8 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : روس، ایران، کرمانشاه، حرکت قشون روس بطرف طهران، نظام السلطنه، قراسوران، روس و انگلیس، ایرانى، قشون روس، قواى، ملى ایرانى و قواى عثمانى، قواى ملى ایرانى و قواى، جنگ، مجلس، عدۀ زیادى قشون روس، عثمانى، کمیتۀ دفاع ملى در قم، دولت، ورود اعضاى کمیتۀ دفاع، طهران عدۀ زیادى از قشون، طهران، عدۀ زیادى از قشون دشمن، نظامى، حرکت، حسیات، قواى ملى ایران، بید سرخ، حکومت، کمیتۀ دفاع، عدۀ قراسوران استحکامات بید سرخ

خلاصه ماشینی: "در اوایل محرم 1334 نظام السلطنه حاکم بروجرد و لرستان و عربستان دامن مردانگی بکمر زده عزم خود را در خدمت بملیون جزم نموده و با یک عده قوی بطرف نهاوند و ملایر حرکت و در 29 صفر وارد صحنه گردیده و ریاست کل قوای ملی ابیران را بر عهده گرفت. چند دفعه بطرف دولت آباد و کرمانشاه عقب نشانده شدند ولی باأخره قوای توپخانۀ خود را بقسمی زیاد نمودند که توپهای داوطلبان ایرانی با آن برابری نمیکرد و از دو طرف بدولت آباد حمله کردند. جنگ ملایر قطعی نبود ولی بخوبی معین کرد که استعداد جنگی روسها بیش از استعداد داوطلبان ایرانی بود و ممکن بود با همان استعداد بطرف کرمانشاه حمله آورده استحکاماتی را هم که بتازگی در گردنۀ بید سرخ کنده و ساخته بودند بپیچانند. ولی از برای قوای ایرانی هیچ کمک نمیرسید فقط اوایل ربیع الاول یک فوج قشون عثمانی رسیده و با عدۀ قراسوران استحکامات بید سرخ را حفظ میکردند. بعد از نشر مقالۀ نیسترم صاحب‌منصبان سوئدی قراسوران ایران خود را مجبور دیدند که از خود دفاع نمایند لهذا مشروحۀ نوشته و همه امضا کرده و در همان روزنامۀ سوئدی«افتن باد» مندرج ساختند و اغلب روزنامهای آلمان نیز عین آنرا نقل کرده‌اند و ما ترجمۀ آنرا عینا در ذیل مینگاریم: صورت مشروحۀ صاحب‌منصبان سوئدی بسمت صاحب‌منصبی قراسورانی در ایران موقع ما طوری بود که ما بخوبی فشاری را که انگلیس و روس بایران وارد میآوردند حس (1) Nadonly (2) Lundberg (3) Sydsvenska Dagbladet (4) Nystrum (5) Angman (6) Aftonbladet"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.