Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سبکهای شناختی (وابسته / نابسته به زمینه) و راهبردهای یادگیری خود نظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 51 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، هوش، سبک، دانش‌آموزان، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم بیشتری استفاده، نابسته، میزان استفاده از راهبردهای یادگیری، متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، شهر قزوین، نظم‌یافته، مقایسه سبک‌های شناختی، سبک‌شناختی، دانش‌آموزان دختر و پسر، یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان، دانش‌آموزان عادی از راهبردهای یادگیری، یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان تیزهوش، دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت، وابسته، عادی تفاوت معنی‌داری، فرضیه، میزان یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان، آزمون، جنس، یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان رابطه، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بعنوان متغیر، متغیر هوش‌بر متغیر راهبردهای یادگیری، پرسشنامه

خلاصه ماشینی: "مقایسه سبک‌های شناختی(وابسته/نابسته به زمینه)و راهبردهای‌ یادگیری خودنظم یافته در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی سال اول‌ متوسطه شهر قزوین علی مصلحی‌راد1 دکتر صغری ابراهیمی‌قوام‌2 چکیده با توجه به هدف‌های این مطالعه که مقایسه سبک‌های شناختی‌3(وابسته/نابسته به زمینه‌4)و میزان‌ استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی‌5در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی است. فرضیه دوم: -بین سبک‌شناختی(وابسته/نابسته به زمینه)دانش‌آموزان دختر و پسر(اعم از تیزهوش و عادی) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌شناختی(وابسته/نابسته به زمینه)و میزان استفاده از راهبردهای‌ یادگیری خودتنظیمی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین در سال تحصیلی 48-38 انجام پذیرفت. در این راستا پنج فرضیه مطرح شد که برای توضیح بیشتر یافته‌های پژوهش،هر یک از آن‌ها به تفکیک مطرح می‌شود: *فرضیه اول:بین سبک‌شناختی(وابسته/نابسته به زمینه)دانش‌آموزان تیزهوش و عادی‌ تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه بدست آمده نشان می‌دهد که بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی از نظر میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودنظم یافته تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در این پژوهش نتیجه بدست آمده نشان می‌دهد که میزان استفاده از راهبردهای خودنظم یافته در بین‌ دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. یافته‌های دیگری که از تحلیل داده‌های پژوهشی بدست آمده که به آنان اشاره می‌شود: الف-در تحلیل واریانس عاملی بین سه متغیر سبک‌شناختی(وابسته/نابسته به زمینه)،هوش و جنسیت دانش‌آموزان،هنگامی که متغیر سبک‌شناختی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد تأثیرات‌ متغیر هوش بر آن معنی‌دار بود اما تأثیرات متغییر جنس و کنش متقابل بین جنس و هوش بر سبک‌ شناختی معنی‌دار نبود. Cognitive learning style:a review of the field dependent-field independent approach,Journal of vocational and training ,vol:52,Number;1,2002 Pintrich,P."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.