Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 3 (20 صفحه - از 81 تا 100)

کلیدواژه ها : نقص ادراک بینایی ،اختلال خواندن-آزمون فراستیگ

کلید واژه های ماشینی : اختلال خواندن ،ادراک بینایی ،نقص در ادراک بینایی ،نقص ادراک بینایی ،ادراک بینایی با اختلال ،بینایی با اختلال خواندن ،اختلال خواندن در دانش‌آموزان ،آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ ،اختلال خواندن رابطه ،نقص در ادراک ،فضایی با اختلال خواندن ،ادراک بینایی فراستیگ ،اختلال خواندن رابطه وجود ،هماهنگی چشم و دست ،روابط فضایی با اختلال ،خواندن در دانش‌آموزان ،ادراک متن از زمینه ،ادراک بینایی دانش‌آموزان ،اختلال خواندن و نقص ،دانش‌آموزان پایه اول ،ادراک بینایی و اختلال خواندن ،خواندن رابطه ،اختلال خواندن می‌شود ،فضا با اختلال خواندن ،فراستیگ ،نقص در ادراک متن ،پسران منجر به اختلال ،خواندن رابطه وجود ،مهارت خواندن ،ادراک بینایی رابطه

زمینه و ادراک موقعیت در فضا با اختلال خواندن رابطه وجود دارد،اما بین هماهنگی چشم و دست و ادراک ثبات شکل و روابط فضایی با اختلال خواندن رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نقص در ادراک بینایی و وجوه آن در دختران بیشتر از پسران منجر به اختلال خواندن می‌شود.ادراک بینایی به معنای تعبیر و تفسیر محرک‌های حسی دریافت شده توسط سیستم بینایی است و یکی از فرایندهای اساسی مغز است که نقش بسیار مهمی در کسب توانایی خواندن ایفا می‌کند.به‌ منظور پژوهش در خصوص رابطه‌ی بین اختلال خواندن و نقص در ادراک بینایی دانش‌آموزان،120 آزمودنی از بین پایه‌های اول و دوم ابتدایی در هر دو جنس دختر و پسر به روش خوشه‌ای انتخاب‌ شد.جهت انتخاب این گروه از چک لیست اختلال خواندن که در اختیار معلم قرار داده شده و سیاه‌ ی غیر رسمی خواندن که توسط پژوهشگر اجرا،استفاده گردید.پس از اجرای آزمون هوش به‌ منظور اطمینان از هوش طبیعی دانش‌آموزان،آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ اجرا گردید.این‌ آزمون دارای 5 خرده‌آزمون است که مهارت‌های جزئی ادراک بینایی،از جمله مهارت‌های هماهنگی چشم‌ و دست،ادراک متن از زمینه،ادراک ثبات شکل،ادراک وضعیت در فضا و درک روابط فضایی را می‌ سنجد.هفت سؤال در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین اختلال خواندن و نقص در ادراک بینایی رابطه معنادار وجود دارد.همچنین بین خرده‌آزمون مهارت‌های ادراک متن از

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.