Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 4 (42 صفحه - از 63 تا 104)

کلیدواژه ها : چندرسانه‌ای آموزشی ،طراحی چند رسانه‌ای ،ارزشیابی‌ چندرسانه‌ای

کلید واژه های ماشینی : درس زبان انگلیسی پایه ،رسانه‌ای‌های آموزشی درس زبان ،درس زبان انگلیسی ،رسانه آموزشی ،مایر ،اصول هفت‌گانه مایر ،پایه دوم راهنمایی ،مایر در دامنه نامطلوب ،رسانه‌ای‌های آموزشی ،رسانه آموزشی با اصل ،رسانه‌ای ،انگلیسی پایه دوم ،مایر در دامنه ،میانگین نمرات چند ،اصول طراحی چند ،اصول هفت‌گانه ،راهنمایی براساس اصول طراحی ،رسانه‌ای مایر ،میزان مطابقت ،مایر از دامنه نامطلوب ،نامطلوب ،رسانه‌ای‌های آموزشی با هر ،اصل کانال‌های حسی مایر ،طراحی چند ،مایر در سطح نامطلوبی ،تناسب با اصول هفت‌گانه ،دیداری ،دامنه نامطلوب ،بخش اصول هفت‌گانه مایر ،اصول طراحی

دارد در حالی است که چند رسانه‌ای‌های آموزشی مؤسسه‌های‌ لوح و قلم،فراست،شاد نرم‌افزار و آفتاب از لحاظ میزان مطابقت و تناسب با اصول‌ هفت‌گانه مایر در سطح نامطلوبی قرار دارند.با توجه به اینکه چند رسانه‌ای‌های آموزشی در زمینه‌های درسی و در پایه‌های تحصیلی مختلف روزبه‌روز در حال افزایش است.ضرورت‌ تعیین استانداردهای مناسب و جهت‌گیری‌های اصولی در ارتباط با چند رسانه‌ای‌های آموزشی پیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند.پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی چند رسانه‌ای‌های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه‌ دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چند رسانه‌ای مایر انجام گرفته است.سؤال اساسی آن‌ عبارت است:آیا محتوای علمی-آموزشی چند رسانه‌ای‌های آموزشی درس زبان انگلیسی‌ پایه دوم راهنمایی با«اصول هفت‌گانه مایر»متناسب است؟از روش تحلیل محتوا به عنوان‌ روش تحقیق استفاده شد که در قالب این روش از چک‌لیست به عنوان ابزار اندازه‌گیری بهره گرفته شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه چند رسانه‌ای‌های آموزشی‌ درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بود که کل جامعه به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب‌ شدند.براساس یافته‌های این پژوهش،فقط چند رسانه‌ای آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی‌ از لحاظ میزان مطابقت و تناسب با اصول طراحی چند رسانه‌ای مایر در سطح مطلوبی قرار

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.