Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدائی، راهنمایی و متوسطه

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 37 تا 58)

کلیدواژه ها :

سبک تفکر ،جرگه سالار ،قانونگذار ،ناسالار ،اجرایی ،محافظه‌کار ،قضاوتگر ،کلی‌نگر ،جزئی‌نگر ،فرد سالار ،پایور سالار ،برون‌نگر ،درون‌نگر ،آزاداندیش

کلید واژه های ماشینی : سبکهای تفکر، معلمان، میانگین‌های سبک تفکر جزئی‌نگر معلمان، قانونگذار، سن، سبک تفکر جزئی‌نگر معلمان زن، میانگین‌های سبک تفکر کلی‌نگر معلمان، جنسیت، میانگین‌های سبک تفکر اجرایی معلمان، سبکهای تفکر معلمان

در این پژوهش رابطه‌ی بین سبکهای تفکر معلمان(قانونگذار،اجرایی،قضایی،کلی‌نگر، جزئی‌نگر،آزاداندیش و محافظه‌کار)با متغیرهایی چون سن،جنسیت،رشته‌ی تحصیلی، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.شرکت‌کنندگان در این‌ مطالعه 200 نفر(75 مرد،125 زن)از معلمان زن و مرد مقاطع سه‌گانه‌ی تحصیلی شهرستان‌ بم بودند که به روش نمونه‌گیری نسبی تصادفی از جامعه‌ی آماری(تمامی معلمان زن و مرد سه مقطع تحصیلی)انتخاب گردیدند.ابزارهای اندازه‌گیری در این پژوهش عبارت‌ بودند از(1)پرسشنامه‌ی سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر(1992).(2)پرسشنامه‌ی‌ جمعیت‌شناختی محقق ساخته که اطلاعات مربوط به پاسخ‌دهندگان را می‌سنجد.جهت‌ تحلیل داده‌ها از آزمون تی،تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره استفاده‌ شده است.یافته‌های بدست آمده نشان داد که بین سن و سبک‌های تفکر قانونگذار، اجرایی،کلی‌نگر،آزاداندیش و محافظه‌کارانه و همچنین بین جنسیت و سبکهای تفکر اجرایی،قضایی،جزئی‌نگر،کلی‌نگر،و محافظه‌کار رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.بین‌ رشته تحصیلی و سبکهای تفکر قانونگذار،اجرایی،جزئی‌نگر و محافظه‌کار و همچنین‌ بین سطح تحصیلات و سبک تفکر قانونگذار رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.بعلاوه بین‌ سبک تفکر قانونگذار و مقطع تحصیلی نیز رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"براساس نتایج مندرج در جدول،چون مقدار F محاسبه شده‌ (F 3/2) در درجات آزادی 791 و 2 از مقدار F جدول(2/99)بزرگ‌تر است بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 59 درصد نتیجه می‌گیریم،میان میانگین‌های سبک تفکر قانونگذارانه‌ی معلمان مقاطع سه‌گانه‌ی تحصیلی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در جدول 5 نتایج آزمون‌ t مستقل بین میانگین‌های سبک تفکر کلی‌نگر معلمان‌ جوان و مسن و زن و مرد آورده شده است براساس نتایج مندرج در جدول چون مقدار محاسبه شده‌ (t 3/07) در درجه آزادی 891،از مقدار t جدول(2/75)بزرگ‌تر است، بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 99 درصد می‌توان نتیجه گرفت که بین‌ میانگین‌های سبک تفکر کلی‌نگر معلمان جوان و مسن تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در جدول 6 نتایج آزمون‌ t مستقل بین میانگین‌های سبک تفکر قضایی معلمان زن و مرد آورده شده است براساس نتایج مندرج در جدول 6 چون مقدار t محاسبه شده‌ (t 4/55) در درجه آزادی 891،از مقدار t جدول(2/75)بزرگ‌تر است،بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 99 درصد نتیجه می‌گیریم که بین میانگین‌های سبک تفکر قضایی‌ معلمان زن و مرد،تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در جدول 7 نتایج آزمون‌ t مستقل بین میانگین‌های سبک تفکر جزئی‌نگر معلمان زن‌ و مرد و جوان و مسن آورده شده است براساس نتایج مندرج در جدول چون مقدار t محاسبه شده‌ (t 2/06) در درجه آزادی 891 از مقدار t جدول(1/69)بزرگ‌تر است، بنابراین فرض صفر رد می‌شود و با اطمینان 59 درصد،نتیجه می‌گیریم که بین‌ میانگین‌های سبک تفکر جزئی‌نگر معلمان زن و مرد،تفاوت معنی‌دار وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.