Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدائی، راهنمایی و متوسطه

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 5 (22 صفحه - از 37 تا 58)

کلیدواژه ها : سبک تفکر ،جرگه سالار ،قانونگذار ،ناسالار ،اجرایی ،محافظه‌کار ،قضاوتگر ،کلی‌نگر ،جزئی‌نگر ،فرد سالار ،پایور سالار ،برون‌نگر ،درون‌نگر ،آزاداندیش

کلید واژه های ماشینی : سبکهای تفکر ،رشته تحصیلی ،سبک تفکر قانونگذار ،قانونگذار ،مقطع تحصیلی ،میزان تحصیلات در معلمان ،تحصیلی ،سبکهای تفکر معلمان ،میانگین‌های سبک تفکر جزئی‌نگر ،سبک تفکر جزئی‌نگر معلمان ،معلمان زن ،میانگین‌های سبک تفکر ،معلمان زن و مرد مقاطع ،رشته تحصیلی در سبک ،معلمان زن و مرد ،جزئی‌نگر ،میانگین‌های سبک تفکر کلی‌نگر ،سبک تفکر کلی‌نگر معلمان ،تفکر جزئی‌نگر معلمان زن ،سبکهای تفکر اجرایی ،میزان تحصیلات ،کلی‌نگر ،سبک تفکر اجرایی معلمان ،سبکهای تفکر استرنبرگ ،میانگین‌های سبک تفکر اجرایی ،محافظه‌کار ،سبک تفکر قانونگذارانه‌ی معلمان ،اجرایی ،زن و مرد ،استرنبرگ

در این پژوهش رابطه‌ی بین سبکهای تفکر معلمان(قانونگذار،اجرایی،قضایی،کلی‌نگر، جزئی‌نگر،آزاداندیش و محافظه‌کار)با متغیرهایی چون سن،جنسیت،رشته‌ی تحصیلی، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.شرکت‌کنندگان در این‌ مطالعه 200 نفر(75 مرد،125 زن)از معلمان زن و مرد مقاطع سه‌گانه‌ی تحصیلی شهرستان‌ بم بودند که به روش نمونه‌گیری نسبی تصادفی از جامعه‌ی آماری(تمامی معلمان زن و مرد سه مقطع تحصیلی)انتخاب گردیدند.ابزارهای اندازه‌گیری در این پژوهش عبارت‌ بودند از(1)پرسشنامه‌ی سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر(1992).(2)پرسشنامه‌ی‌ جمعیت‌شناختی محقق ساخته که اطلاعات مربوط به پاسخ‌دهندگان را می‌سنجد.جهت‌ تحلیل داده‌ها از آزمون تی،تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره استفاده‌ شده است.یافته‌های بدست آمده نشان داد که بین سن و سبک‌های تفکر قانونگذار، اجرایی،کلی‌نگر،آزاداندیش و محافظه‌کارانه و همچنین بین جنسیت و سبکهای تفکر اجرایی،قضایی،جزئی‌نگر،کلی‌نگر،و محافظه‌کار رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.بین‌ رشته تحصیلی و سبکهای تفکر قانونگذار،اجرایی،جزئی‌نگر و محافظه‌کار و همچنین‌ بین سطح تحصیلات و سبک تفکر قانونگذار رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.بعلاوه بین‌ سبک تفکر قانونگذار و مقطع تحصیلی نیز رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.