Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتابهای تازه

(3 صفحه - از 73 تا 75)

کلید واژه های ماشینی : اسلامی، کتاب، انقلاب اسلامی، طب، بوستان کتاب قم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، محبت، امام، سیاسی، انگلیس، محمد محمدی ری‌شهری، مرکز تحقیقات طب اسلامی امام، ایران، دین، روایت، اشعار، فرهنگ، معارف، روش، پژوهش، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، شناخت، پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه، انتشارات علمی و فرهنگی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، بخش اول خاطراتی، ایران با مسلمانان انگلیس، محمد هادی معرفت، حوزه تاریخ‌پژوهی ایران

خلاصه ماشینی: "این کتاب بازنویسی و تکمیل بخش اول خاطراتی است که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1365 تا 1375 در فواصل مختلف ضبط شده است. دین ء اسلام و مسلمانان در انگلستان/ فهمیه وزیری، قم، بوستان کتاب قم، 3831، 215، 0051 نسخه چگونگی وضعیت مسلمانان در سرزمین‌های دیگر به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی، موضوعی است که این کتاب در دوازده فصل و به صورت تفصیلی به روش پژوهش میدانی به آن پرداخته و موقعیت اسلام و مسلمانان را در شهرهای مختلف انگلستان و فرقه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، شرح و توضیح داده است. ء توحید از نگاهی نو، سید حسین شمس، قم، بوستان کتاب قم، 3831، 287 ص، 0051 نسخه «توحید از نگاهی نو» اثری است در حوزه معارف و آموزه‌های اسلامی به منظور اثبات وجود خدا از راه ملازمه ذهنی، در این راستا ضمن روشن‌سازی پیش‌فرض‌ها و برداشتن چالش‌های فراروی طالبان آموزه‌های شیعی، ابعاد مساله را بررسی و به هویداسازی پیش‌نیازها و پیچیدگی‌های منطقی، فلسفی و عرفانی آن با رهنمود گرفتن از آیات و روایات هست، گماشته است. نگارنده در آغاز از شناخت و ارزش آن سخن به میان آورده تاروشن کند شناخت خداوند هم ارزش ذاتی و هم ارزش اضافی دارد و سپس به نقش این شناخت در تکامل و سعادتمندی بشر اشاره نموده، آن گاه مباحثی درباره مفهوم الله، نحوه اتصاف آن، به وجود و راههای درست و نیز نارسایی برخی از راههای شناخت خدا را مطرح کرده و در ادامه به بررسی براهین اثبات واجب و آشکار نمودن کاستی‌ها و فزونی‌های آنها پرداخته است."

صفحه:
از 73 تا 75