Skip to main content
فهرست مقالات

گفتمان در اندیشه فوکو

نویسنده:

(6 صفحه - از 50 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : گفتمان، فوکو، گفتمان در اندیشه فوکو، پزشکی، گزاره، میشل فوکو، شناسایی، قدرت، زبان، انسان

خلاصه ماشینی: "وی آنها را مستقل از انسان و فاعلیت شناسایی دانسته و بیان می‌کند که: «این مجموعه‌های قواعد گفتمانی را، نباید به عنوان اشکال ایستایی تصور کرد که از بیرون بر گفتمان تحمیل می‌شوند و یکبار برای همیشه همه خصلت‌ها و امکان های آن را تعریف می‌کنند. از اینرو، گفتمان مورد نظر فوکو، گفتمانی است که قدرت را در بطن حرکت خود قرار داده و همه افراد جامعه را، ضامن حفظ و بقای آن می‌داند: «فرد هم محصول قدرت است و هم وسیله‌ای برای تشخیص و تبلور آن است؛ مکانیسم‌های قدرت، متضمن تولید ابزارهای موثر برای ایجاد و انباشت دانش هستند»(25) فوکو، براساس روابط میان دانش و قدرت بیان می‌کند که عینیت یافتن تلقی سوژه انگار از انسان و به عنوان موضوعات دانش در آمدن از تبعات روابط میان دانش و قدرت است. یعنی انواع گفتمان که به عنوان حقیقت پذیرفته شده و عمل می‌کند، ساز و کار و مواردی که آدمیان را قادر به تفاوت گذاشتن میان گزاره های صادق و کاذب می‌کند، ابزواری که به یاری آن هرچیز تأیید می‌شود و ضمانت اجرایی می‌یابد، روش‌ها و فنونی که در دستیابی به حقیقت ارزشمند محسوب می‌شوند و موقعیت آن کسانی که چیزی را می‌گویند، حقیقت خوانده می‌شود»(26) با این تلقی از حقیقت و قدرت است ،که گفتمان مورد علاقه فوکو به گفتمانی فراگیر و واقع‌بین سوق می‌یابد و در کلیه علوم انسانی به بررسی چگونگی شرایط امکان ایجاد آنها پرداخته می‌شود و تلقی‌های سوژه انگار وابژه‌انگار از انسان و علوم انسانی، مورد نقد قرار می‌گیرد."

صفحه:
از 50 تا 55