Skip to main content
فهرست مقالات

گفتمان در اندیشه فوکو

نویسنده:

(6 صفحه - از 50 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : گفتمان ،فوکو ،گفتمان در اندیشه فوکو ،پزشکی ،گزاره ،میشل فوکو ،شناسایی ،قدرت ،زبان ،انسان ،مفهوم ،اجتماعی ،دانش ،قواعد ،گفتمان پزشکی به دیرینه‌شناسی گفتمان ،نظریه ،وحدت ،دیرینه‌شناسی گفتمان پزشکی به دیرینه‌شناسی ،احکام ،جامعه ،گفتمان علوم انسانی ،دیرینه‌شناسی ،گفتمان پزشکی ،علوم انسانی ،کنش‌های کلامی ،گفتمان‌های پزشکی و علوم انسانی ،شکل ،دیرینه‌شناسی علوم انسانی به کار ،مفهوم گفتمان ،حقیقت

خلاصه ماشینی:

"وی آنها را مستقل از انسان و فاعلیت شناسایی دانسته و بیان می‌کند که: «این مجموعه‌های قواعد گفتمانی را، نباید به عنوان اشکال ایستایی تصور کرد که از بیرون بر گفتمان تحمیل می‌شوند و یکبار برای همیشه همه خصلت‌ها و امکان های آن را تعریف می‌کنند. از اینرو، گفتمان مورد نظر فوکو، گفتمانی است که قدرت را در بطن حرکت خود قرار داده و همه افراد جامعه را، ضامن حفظ و بقای آن می‌داند: «فرد هم محصول قدرت است و هم وسیله‌ای برای تشخیص و تبلور آن است؛ مکانیسم‌های قدرت، متضمن تولید ابزارهای موثر برای ایجاد و انباشت دانش هستند»(25) فوکو، براساس روابط میان دانش و قدرت بیان می‌کند که عینیت یافتن تلقی سوژه انگار از انسان و به عنوان موضوعات دانش در آمدن از تبعات روابط میان دانش و قدرت است. یعنی انواع گفتمان که به عنوان حقیقت پذیرفته شده و عمل می‌کند، ساز و کار و مواردی که آدمیان را قادر به تفاوت گذاشتن میان گزاره های صادق و کاذب می‌کند، ابزواری که به یاری آن هرچیز تأیید می‌شود و ضمانت اجرایی می‌یابد، روش‌ها و فنونی که در دستیابی به حقیقت ارزشمند محسوب می‌شوند و موقعیت آن کسانی که چیزی را می‌گویند، حقیقت خوانده می‌شود»(26) با این تلقی از حقیقت و قدرت است ،که گفتمان مورد علاقه فوکو به گفتمانی فراگیر و واقع‌بین سوق می‌یابد و در کلیه علوم انسانی به بررسی چگونگی شرایط امکان ایجاد آنها پرداخته می‌شود و تلقی‌های سوژه انگار وابژه‌انگار از انسان و علوم انسانی، مورد نقد قرار می‌گیرد."

صفحه:
از 50 تا 55