Skip to main content
فهرست مقالات

بازگشت به کتاب وحی

مصاحبه شونده:

(6 صفحه - از 5 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، مهجوریت قرآن، کتاب، آموزش و پرورش، قرائت، معارف، اجتماعی، خواندن، خدا، معارف قرآنی

خلاصه ماشینی:

"خواندن و قرائت قرآن - بدون عمل به آن - بعضا ممکن است بلای جان قاریانی شود که جز به الفاظ و قرائت ظاهری آن نمی‌پردازند، و حتی گاهی ممکن است زمینه گمراهی و انحطاط انسانهایی شود که قرآن را می‌خوانند، پیام خدا را می‌شنوند و می‌شناسند، اما خلاف آن عمل می‌کنند، یا با اهداف ریاکارانه به آن می‌پردازند مولوی در مثنوی خود به این فاجعه چنین اشاره می‌کند: زان که از قرآن بسی گمره شدند زان رسن قومی درون چه شدند مر رسن را نیست جرمی ای عنود چون ترا سودای سر بالا نبود در هر حال در ارتباط با مراتب و درجات قرآنی در آحاد جامعه، باید گفت: برخی قرآن نمی‌خوانند و از قرائت و فیوضات آن محرومند؛ برخی دیگر قرآن می‌خوانند و در آن تدبر و تفکر نمی‌کنند، بلکه بسان لقلقه‌ای الفاظ آن را بر زبان جاری می‌کنند؛ برخی هم قرآن می‌خوانند و از فهم معارف و مضامین بلند عرفانی اجتماعی سیاسی آن محرومند، و متأسفانه عده‌ای هم هستند که هم قرآن می‌خوانند و هم معنای آن را می‌فهمند و سخن خدا را می‌شنوند، اما به فرامین و دستورات آن بی‌اعتنایند و به آن عمل نمی‌کنند."

صفحه:
از 5 تا 10