Skip to main content

مقایسه ی تعامل روانی - اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی

هدف این پژوهش بررسی تعامل روانی-اجتماعی والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی بوده است.با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی،اعضای گروه نمونه آزمایش 60 نفر(30 نفر پدر،30 نفر مادر)و اعضای گروه نمونه‌ کنترل 60 نفر(30 نفر پدر،30 نفر مادر)از میان جامعه آماری والدین دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی آموزش‌پذیر و دانش‌آموزان عادی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه،آزمون تعامل روانی-اجتماعی صورت گرفته است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد نتایج نشان داد که به‌طور کلی بین میزان‌ تعامل روانی-اجتماعی والدین کودک دارای عقب‌مانده ذهنی و والدین دارای کودک عادی تفاوت معناداری‌ وجود ندارد.میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی بیشتر از میزان تعامل-روانی‌ اجتماعی پدران دارای کودکان عقب‌مانده ذهنی می‌باشد.میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک‌ عادی بیشتر از میزان تعامل روانی-اجتماعی پدران کودکان عادی می‌باشد.

کلیدواژه ها : تعامل روانی-اجتماعی ،کودک عقب‌مانده ذهنی ،آموزش‌پذیر ،والدین

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.