Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی تعامل روانی - اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی

نویسنده:

(10 صفحه - از 55 تا 64)

کلیدواژه ها :

والدین ،تعامل روانی-اجتماعی ،کودک عقب‌مانده ذهنی ،آموزش‌پذیر

کلید واژه های ماشینی : والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی، کودکان، کودکان عقب‌مانده ذهنی، کودکان عادی تفاوت معناداری، اجتماعی، والدین کودکان عادی، کودکان عادی، اجتماعی والدین کودکان، میزان تعامل روانی، مادران

هدف این پژوهش بررسی تعامل روانی-اجتماعی والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی بوده است.با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی،اعضای گروه نمونه آزمایش 60 نفر(30 نفر پدر،30 نفر مادر)و اعضای گروه نمونه‌ کنترل 60 نفر(30 نفر پدر،30 نفر مادر)از میان جامعه آماری والدین دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی آموزش‌پذیر و دانش‌آموزان عادی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه،آزمون تعامل روانی-اجتماعی صورت گرفته است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد نتایج نشان داد که به‌طور کلی بین میزان‌ تعامل روانی-اجتماعی والدین کودک دارای عقب‌مانده ذهنی و والدین دارای کودک عادی تفاوت معناداری‌ وجود ندارد.میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی بیشتر از میزان تعامل-روانی‌ اجتماعی پدران دارای کودکان عقب‌مانده ذهنی می‌باشد.میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک‌ عادی بیشتر از میزان تعامل روانی-اجتماعی پدران کودکان عادی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"هدف این پژوهش بررسی تعامل روانی-اجتماعی والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی بوده است. میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی بیشتر از میزان تعامل-روانی‌ بنابراین بررسی تعامل روانی-اجتماعی والدین دارای کودک عقب‌مانده ذهنی‌ تعامل روانی-اجتماعی پدران کودکان عادی مادران کودکان عادی تفاوت معناداری وجود 4)بین میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی و میزان‌ جامعه مورد تحقیق در این بررسی پدران و مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی در سطح آموزش‌ فرضیه اول:بین میزان تعامل روانی-اجتماعی والدین دارای کودک عقب‌مانده ذهنی و جدول 1:میانگین نمرات تعامل روانی-اجتماعی والدین کودک عقب‌مانده ذهنی‌ فرضیه دوم:بین میزان تعامل روانی-اجتماعی پدران کودکان عقب‌مانده ذهنی و میزان تعامل‌ روانی-اجتماعی مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی تفاوت معناداری وجود ندارد. جدول 2:میانگین نمرات تعامل روانی-اجتماعی پدران و مادران عقب‌مانده ذهنی نتیجه گرفت که میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی بیشتر از جدول 3:میانگین نمرات تعامل روانی-اجتماعی پدران و مادران کودکان عادی. فرضیه چهارم:بین میزان تعامل روانی-اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی و میزان‌ جدول 4:میانگین نمرات تعامل روانی-اجتماعی مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی‌ فرضیه پنجم:بین میزان تعامل روانی-اجتماعی پدران کودکان عقب‌مانده ذهنی و پدران‌ تفاوت معناداری بین میزان تعامل روانی-اجتماعی پدران دو گروه وجود ندارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان تعامل روانی-اجتماعی والدین کودک دارای‌ عقب‌مانده ذهنی و والدین دارای کودک عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. روانی-اجتماعی مادران دارای کودکان عقب‌مانده ذهنی بیشتر از میزان تعامل-روانی‌ اجتماعی مادران دارای کودک عادی بیشتر از میزان تعامل روانی-اجتماعی پدران کودکان عادی می‌باشد. (3)- Berslaw پژوهش حاضر نشان دهنده‌ی تفاوت تعامل روانی اجتماعی پدران با مادران می‌باشد که‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.