Skip to main content
فهرست مقالات

یک مأخذ تاریخی درباره تاریخ قاجاریه

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : ایتالیا ،آندره‌ئینی ،انگلیس ،افسران ایتالیائی ،خارجه ایتالیا ،دولت ایتالیا ،بیش‌از ،دولت انگلیس ،دولت ایران ،وزارت خارجه ایتالیا ،گزارش شماره ،وزارت خارجه ،وزیر خارجه ،خارجه ،ایران و ایتالیا ،جدید ،نمایندگان سیاسی ،ناصر الدین شاه ،امور خارجه ،ارسال گزارش‌هائی ،ذکر شده ،وزارت امور خارجه ،تشکیل میدادد ،تشکیل می‌دهند ،آرامش کامل ،رجوع کنید ،جواب داد ،روابط ایران ،اختیار دارند ،نشان می‌دهند

خلاصه ماشینی:

"در مورد منابع شخصی گاهگاه آنها را نقل کرده است:کلوزل‌ Cluzel فرستاده روحانی به ایران ساکن ارومیه درباره مسائل‌ مربوط به آذربایجان و موقعیت آنجا،(گزیده 3)،کلنل‌ ذوالفقارخان‌10وابسته نظامی و ناظر دولت ایران در هیأت اعزامی‌ روس به آسیای مرکزی و تعدادی از وزراء اروپائی در تهران‌ بخصوص وزرای فرانسوی،اطریشی و روسی در باب مسائل‌ سیاسی منابع او را تشکیل میدادد در مورد پیشرفت روسیه در آسیای مرکزی که در آن روزها باقدرت و قطعیت انجام میگرفت‌ و کشمکش‌های میان روسیه و انگلیس و همانطور در مورد موقعیت‌ افغانستان،اطلاعات«آندره‌ئینی»بعلت عدم دسترسی به منابع‌ کافی،تازه و مستقیم نیست،ولی آثار و نتایج مسئله آسیای‌ مرکزی در ایران همواره مورد اشاره واقع شده است که این خود بسیار جالب است زیرا از یکسوی چگونگی انتساب قضیه را به‌ ایران نشان داده و تأکید میکند و از سوی دیگر قضیه را بابرداشتی‌ روشن و بیطرف از دید سیاسی و نظامی تحلیل میکند(گزیده‌ شماره 8)،که این نیز بنوبه خود بسیار باارزش است زیرا تمام‌ اسناد و مدارکی که تاکنون درباره این وقایع منتشر شده متعلق به‌ دولتهای ذینفع بخصوص ایران و روسیه بوده است. 12 نمایندگان سیاسی و سفرا نیز که اعتبار آنان از جانب دولت‌ ایران برسمیت شناخته شده بود منظما گزارش شده‌اند و همچنین‌ تأثیر وقایع کشورهای دور چون سودان براوضاع ایران،سرانجام‌ برخوردهای میان اعضاء دولت و شاه نیز باذکر جزئیات ذکر شده‌ و مورد توجه بوده است(گزیده 4)و اغلب باقضاوتهای جالب و (12)-تا آنجا که من میدانم هیچ کتابی راجع به روابط ایران باآن کشورها منتشر نشده-به استثنای کتاب زیر: M."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.