Skip to main content
فهرست مقالات

هرمنوتیک متن، تأویل و روش شناسی فهم قرآن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : هرمنوتیک، تأویل، قرآن، تأویل و روش‌شناسی فهم قرآن، فهم، متن، متشابهات، عقل، هرمنوتیک متن، صدرا، فهم متن، تفسیر، متشابهات القرآن، معانی، ظاهری، آیات قرآن، روش‌شناسی فهم متشابهات قرآن، نظریه، دیدگاه، حقیقت، تفسیر القرآن، معنای تأویلی، جهان، رویکرد، سازگاری، انسان، ساختار، فهم معنای تأویلی، لفظ، هستی

خلاصه ماشینی: "می‌توان این تفاوت را بدین گونه نیز توجیه نمود که: نگاه گادامر به معانی‌ای است که مفسران از متن فراچنگ می‌آورند ـ و تاریخ تفسیر گواه روشنی است بر این تنوع تفسیری ـ و نگاه کسانی مانند علامه و صدرا به معنای متن است؛ آن‌گونه که نزد خداوند و در مراتب فوق زمانی ـ تاریخی هستی، یعنی ام الکتاب و لوح محفوظ ثبت شده است و در نهایت تنها افرادی خاص (راسخان در علم) امکان دست‌یابی به آن را دارند. 2. دیدگاه عقل‌گرایانه به بیان صدرا این دیدگاه بر پایه روش صاحب‌نظران و دارندگان افکار عمیق شکل می‌یابد و عبارت است از تأویل الفاظ و واژه‌ها و ترکیب‌های قرآنی در آیات متشابه و تغییر مفاهیم و معانی نخست و ظاهری آنها به معانی و مفاهیمی که با یافته‌های عقلی و قوانین و قواعد نظری و نیز مبانی فکری ایشان سازگاری داشته باشد. 17 صدرالمتألهین در کنار مثال‌های متعددی که بر پایه دیدگاه خویش مطرح می‌کند، آن را چنین توضیح می‌دهد: حقی که می‌توان بر آن تکیه زد باقی گذاردن ظواهر و معانی ظاهر آیات بر هیئت و معنای اصلی آنها است؛ مگر اینکه ضرورتی دینی و اصلی یقینی برخلاف آن باشد، که در این صورت شایسته آن است که انسان متوقف بماند و علم آن را به خداوند و پیامبر و امامان معصوم واگذارد؛ آنان که راسخان در علم معرفی شده‌اند."

صفحه:
از 74 تا 93