Skip to main content
فهرست مقالات

فراز و نشیب قرآن پژوهی

نویسنده:

(23 صفحه - از 292 تا 314)

کلید واژه های ماشینی : قرآن‌پژوهی ،مراکز قرآن‌پژوهی ،قرآنی ،معارف قرآن ،پژوهشی ،مراکز پژوهشی ،قرآن‌پژوهان ،مدیریت حوزه ،معارف قرآنی ،پژوهش‌های قرآنی ،علوم قرآن ،مباحث علوم قرآنی ،فعالیت‌های قرآن‌پژوهی ،مراکز علمی ،تفسیر قرآن ،عرصه‌های قرآن‌پژوهی ،معاونت پژوهشی ،علوم قرآنی ،مراکز قرآنی ،فعالیت‌های قرآنی ،عملکرد مراکز قرآن‌پژوهی ،پژوهش و حوزه ،مدیریت پژوهشی ،حوزه و معاونت پژوهشی ،فعالیت‌های پژوهشی ،هم‌فکری میان مراکز قرآن‌پژوهی ،تحقیقات قرآنی ،انجمن علمی ،مباحث علوم ،هیئت علمی

خلاصه ماشینی:

"علی احمد ناصح: پیرامون رسالت و مأموریت اصلی مراکز قرآن‌پژوهی، گفتنی است که کار بر روی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف با محوریت قرآن و نیز تلاش جهت ترویج فرهنگ قرآنی در تمام سطوح و عمق بخشیدن به مباحث و تهیه امکانات اولیه برای پژوهشگران این عرصه با هدف استفاده بیشتر از توان و استعدادهایی که اگر یک جا جمع گردند و درست هدایت شوند، می‌توانند کارهای بزرگی را به سامان رسانده، نتایج و دست‌آوردهای میمون و مبارکی را حاصل کنند، می‌تواند از مأموریت‌های اصلی این مراکز باشد. در حوزه پژوهش‌های قرآنی نقاط ضعف چندی هم وجود دارد که می‌توان به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد: انجام پروژه‌های تکراری و احیانا دوباره کاری، عدم ارتباط وثیق و محکم میان مراکز پژوهشی، به کارگیری برخی از نیروهای ضعیف در حوزه مدیریتی و پژوهشی در بعضی از مراکز و نیز تولید پژوهش‌ها و آثار ضعیف و احیانا بازاری در برخی از آنها از عمده‌ترین ضعف‌هایی است که می‌توان به آنها اشاره داشت. سیدرضا موءدب: ارزیابی و نظارت، در مرحله نخست متقابل و عمومی است و همواره وجود داشته است و نتایج هر مرکزی همواره مورد قضاوت دیگران بوده است؛ ولی لازم است آن‌چنان که گفتم، یک موءسسه آموزشی ـ پژوهشی از طرف حوزه تأسیس و با مدیریت کلان و علمی، بر فعالیت‌های قرآن‌پژوهان نظارت و در موارد لازم برخورد مناسب ـ مانند بررسی جلسات نقد، مناظره و گفت وگوی متقابل ـ داشته باشد، تا از نشر برخی آثار منحرف جلوگیری شود و تحقیقات و آثار علمی، مستند و معتبر و جدید باشد."

صفحه:
از 292 تا 314