Skip to main content
فهرست مقالات

برپایی کرسی نظریه پردازی با موضوع «بطن قرآن»

کلید واژه های ماشینی : بطن، قرآن، بطن قرآن، نظریه، تأویل، روایاتی، پیام، نشست آیت‌الله محمد هادی معرفت، ظاهر، ظهر

خلاصه ماشینی: "برخی از این پرسش‌ها عبارت بودند از: ـ آیا روش ارائه شده در این نظریه همان تفسیر نیست؟ ـ آیا از روایات فهمیده نمی‌شود که کل آیات ظهر و بطن دارند و آیا این روش می‌تواند بطن همه آیات را استخراج کند؟ ـ آیا تأویل قرآن عمیق‌تر از این نظریه و منحصر در خدا و راسخون در علم نیست؟ ـ آیا نباید طبق روایات، مسئله ظهر و بطن را مختص به آیات قرآنی دانست؛ در حالی که این روش یک ضابطه کلی برای برداشت بطن از هر نوع متنی است؟ ـ اکتفا به مدلول التزامی با القای خصوصیت و دلالت فحوا جزء معنای ظاهری است؛ در حالی که معنای باطنی باید غیر از این باشد."

صفحه:
از 445 تا 447