Skip to main content
فهرست مقالات

یادگاری برای نسل های آینده: گزارشی از ویژگی های قرآن نفیس، منتشر شده توسط کمیسیون ملی یونسکو

نویسنده: ؛

صفحه:
از 43 تا 44