Skip to main content
فهرست مقالات

حوزه قلم و قلم حوزه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : حوزه قلم و قلم حوزه، نوشتن، ظرف، تبلیغ، ظرفیت، معارف دینی، خلاقیت، معلومات به‌سوی کشف مجهولات، نوآوری، ژورنالیسم، تبلیغ معارف دینی در ظرف، معلومات به‌قصد کشف مجهولات، نوشتاری، علمی، تبلیغ نوشتاری حوزویان، ظرفیت بی‌نظیر ژورنالیسم، نسبت میان حوزه و نوشتن، آموزش، تعلیم، انتقال، انسان، جامعه، کاربست معارف دینی، جدی، تحقیق، به‌نظر، نوشتن محققانه، انتقال معلومات موجود به ذهن، خلاقیت نوشتاری محققانی، تاریخ تولد نوشتن

خلاصه ماشینی: "هرچند ممکن است به‌نظر چنین آید که «تولید» معارف دینی عموما و عمدتا به روان‌شناسی خلاقیت و نوآوری، فلسفه و متدلوژی علم و نظریه‌پردازی، کمیت و کیفیت انباشته علمی و منابع دانایی و به جامعه سازنده ذهن و زبان محقق باز می‌گردد، اما واقعیت آن است که انسان معمولا آن‌گاه که «می‌نویسد» به آفرینندگی علمی مشغول است و متدلوژی علم، فقط آن‌گونه که گفته و نوشته می‌شود، وجود دارد و بس. کتاب‌های درسی سطوح عالی حوزه در قلمرو فقه، نمونه‌های برجسته‌ای از خلاقیت نوشتاری محققانی نابغه است که پیچ و خم‌های آن با تفننی محققانه، خبر از گشت و گذار ذهن‌های خلا قی در پستوهای تودرتو و غنی فقه شیعه می‌دهد که با چیدن معلومات به قصد کشف مجهولات شکل گرفته است؛ اما هیچ کس تردید ندارد که این متون اساسا برای تعلیم و آموزش طراحی و تنظیم نشده‌اند."

صفحه:
از 3 تا 5