Skip to main content
فهرست مقالات

تذکارهایی درباره زبان و ادبیات در حوزه های علوم دینی

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : زبان ادبیات ،تفهم ،تفهیم ،تفنن ،مهارت‌های زبانی و ادبی

کلید واژه های ماشینی : ادبی ،حوزه‌های علوم دینی ،علوم دینی ،زبان و ادبیات ،تفهم ،حوزوی ،تفنن ،تفهیم ،دینی ،درسنامه‌ها ،حوزویان ،حوزه‌های علوم ،طالب ،مهارت‌های زبانی ،آگاهی‌های زبانی و ادبی ،مهارت‌های زبانی و ادبی ،طالب علم ،آگاهی‌های زبانی ،آگاهی‌های ،درس خواندن ،درسنامه‌های حوزه ،طالب علمی ،فقه و اصول ،درسی حوزه

در حوزه‌های علوم دینی، زبان و ادبیات، در سه ساحت «تفهم» و «تفهیم» و «تفنن» کاربرد دارد، و علی الخصوص «تفهم» و «تفهیم» که ابزار مهم تدریس و تألیف و تبلیغ است، در گرو مهارت‌های زبانی و ادبی است. امروزه فقدان «امتداد و پیوستگی» و «تنوع و گوناگونی» و «شمول و فراگیری» در آموزش‌های زبانی و ادبی در حوزه، موجد مشکلات و موجب نقصان‌هایی گردیده که اصلاح آنها لازمه بهسازی سامان علمی کنونی حوزه است؛ به نحوی که شایسته «امروز» و «فردا»، و یا دست کم، با «دیروز» قابل مقایسه می‌باشد.

صفحه:
از 48 تا 57