Skip to main content
فهرست مقالات

ملاحظات روش شناختی در نویسندگی

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : فرهنگ ،تبلیغ ،ذوق ،نویسندگی

کلید واژه های ماشینی : نویسندگی ،ذوق ،زبان فرهنگی ،نگاه فرهنگی ،نوشته‌ها ،دینی ،فرهنگ نویسندگی ،ذوق و آثار ،لفظ و معنا ،سخن می‌گوید ،سخن می‌رود ،ذوق و هنر ،ذوق و قریحه ،معرفت دینی ،مقولات علمی ،شاکله فرهنگی ،کار می‌گیرد

مقاله حاضر می‌کوشد ارتباطهای پیدا و پنهان نویسندگی را با روحیه فرهنگی بکاود و نشان دهد. بدین‌رو در بخش «فرهنگ نویسندگی» از نگاه فرهنگی به مقولات علمی و زبان فرهنگی سخن می‌گوید. پرداخت ذوقمندانه و میناگری‌های لفظی، از ضرورت‌هایی است که در این مقاله درباره آنها سخن می‌رود و اینکه زیبایی، نوعی تناسب‌سازی میان لفظ و معنا است. بنابراین صورت نازیبا، شایسته معنای ژرف و لطیف نیست. در پاره‌ای دیگر از مقاله، درباره ذوق و آثار بسیارش سخن می‌رود و اینکه نویسندگان خوش ذوق چه توفیقاتی دارند و محرومان از ذوق و قریحه، با چه ناکامی‌هایی مواجه خواهند شد. بدین‌رو معتقد است که ذوق‌ورزی در نویسندگی، همچون آشپزی در تهیه غذا است؛ زیرا آن‌چنان که مواد خام در آشپزخانه به خوردنی‌های لذیذ تبدیل می‌شوند، معانی و مفاهیم نیز بر اثر ذوق‌ورزی، شنیدنی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر می‌شوند.

صفحه:
از 82 تا 107