Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت فارسی نویسی حوزویان

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (12 صفحه - از 180 تا 191)

کلیدواژه ها : زبان فارسی ،میراث مکتوب ،متفکران اسلامی ،فارسی‌نویسی

کلید واژه های ماشینی : زبان فارسی ،زبان عربی ،علوم اسلامی ،زبان انگلیسی ،عالمان ایرانی ،آشتیانی ،فلسفه اسلامی ،زبان علمی ،شیفتگان فرهنگ و زبان ،فلسفه عربی ،قابلیت زبان علمی ،استاد آشتیانی ،جانب شیفتگان فرهنگ ،شیفتگان فرهنگ ،آشنایی با زبان‌های ،شمار ،جلال‌الدین آشتیانی ،متفکران بزرگ ،غیر فارسی ،آموزش زبان ،سید جلال‌الدین آشتیانی ،قابلیت زبان ،تبلیغات اسلامی ،خارج از ایران ،شمار می‌رفتند ،منطق و فلسفه ،دفتر تبلیغات اسلامی

علوم اسلامی مبتنی بر اندیشه دانشمندان غیرعرب و ایرانی شکل گرفت؛ اما آنچه به نام میراث نوشتاری بر جامانده، به زبان عربی است. هم اینک زبان فارسی از دو سو آسیب می‌بیند: از جانب شیفتگان فرهنگ و زبان غربی و متفکران سنتی که زبان عربی را با زبان دینی یکی پنداشته‌اند. مقاله حاضر با تأکید بر ضرورت فارسی‌نویسی در میان حوزویان باور دارد که زبان فارسی قابلیت زبان علمی دنیای امروز را دارا است. بنابراین وجهی ندارد که عالمان ایرانی به غیرایرانی بنگارند. البته این بدان معنا نیست که ما خود را از آشنایی با زبان‌های دیگری محروم بسازیم.

صفحه:
از 180 تا 191